BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piekut-Brodzka Danuta M.
Tytuł
Związki polityki społecznej i pracy socjalnej a bezpieczeństwo socjalne
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Bezpieczeństwo socjalne, 2003, s. 61-67
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo socjalne, Świadczenia socjalne, Państwo opiekuńcze, Polityka społeczna państwa, Pomoc społeczna
Social security, Social benefits, Welfare state, Social policy, Social assistance
Abstrakt
Omówiono związki polityki społecznej z pracą socjalną oraz zaprezentowano definicje i cechy bezpieczeństwa socjalnego. Wymieniono efekty, wady i zalety pomocy społecznej państwa. Zaprezentowano cele oraz działania dobrej polityki społecznej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Encyklopedia organizacji i zarządzania. Warszawa 1981, s. 69
  2. M. Hirszowicz, E. Neyman, Państwo opatrznościowe i jego ofiary, „Studia Socjologiczne” 1997, nr 3, s. 80-81
  3. T. Kaźmierczak: Konteksty pomocy społecznej. W: Wprowadzenie do pomocy społecznej. Red. T. Kaźmierczak, M. Łuczyńska. Warszawa 1996, s. 76
  4. T. Leśniak, H. Olszewski: Lęk, motywacja osiągnięć i wyuczona bezradność a funkcjonowanie w sytuacjach zadaniowych. W: Lęk. Red. W. Tłokiński. Warszawa 1991, s. 29
  5. D.M. Piekut-Brodzka: Definiowanie pracy socjalnej. W: Problemy polityki i pracy socjalnej. Red. D.M. Piekut-Brodzka. Warszawa 2000
  6. D.M. Piekut-Brodzka: Istota oraz warunki efektywności pomocy społecznej. W. System pomocy społecznej u progu XXI wieku. Red. D.M. Piekut-Brodzka. Warszawa 2002, s. 37
  7. D.M. Piekut-Brodzka: O bezdomnych i bezdomności : aspekty fenomenologiczne, etiologiczne, terapeutyczne. Warszawa 2000
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu