BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ogibowska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Międzynarodowe strategie podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych - zarys problemu
International Tax Strategies in the Field of Corporate Income Tax - Outline of the Problem
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 99, s. 267-275, bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne i międzynarodowe
Słowa kluczowe
Podatki, Opodatkowanie dochodów, Podatek dochodowy od osób prawnych, Przedsiębiorstwo międzynarodowe
Taxes, Taxation of income, Corporate income tax, International enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie istoty formułowania strategii podatkowych przez międzynarodowe przedsiębiorstwa w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Zaprezentowano główne obszary międzynarodowego planowania podatkowego mające wpływ na długotrwałe obniżenie efektywnej stawki podatku dochodowego od osób prawnych, tj. strategie podatkowe występujące w obszarze: zarządzania zyskownością, zarządzania podatkami i instrumentami podatkowymi oraz zarządzania środkami pieniężnymi. Omówiono również techniki podatkowe wykorzystywane do budowania globalnych strategii podatkowych, w tym wybór formy organizacyjno-prawnej, struktury operacyjnej, struktury finansowania. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to present the essence of international tax strategies in the field of corporate income tax that are formulated by multinational enterprises. It describes three fundamental areas of international tax planning that have an impact on long-term reduction in effective corporate tax rate, i.e. the tax strategies in the following areas: profit management, tax and attribute management, and treasury management. This paper also shows the main tax planning techniques that are utilized to build the global tax strategies, including: the choice of the legal form, the operating structure, the financing structure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anson Т., Lopane R, Quinn Т., Urse M., Integrated Global Structuring: Aligning Global Business Models and Tax Planning, publikacja Pwc, USA 2008.
 2. Fundamental Reform of Corporate Income Tax, OECD Tax Policy Studies, OECD 2007.
 3. Hamaekers H., Holmes K., Głuchowski J., Kardach Т., Nykiel W., Wprowadzenie do prawa podatkowego, LexisNexis, Warszawa 2006.
 4. Kluzek M., Opodatkowanie dochodów z inwestycji w dobie globalizacji, [w:] J. Głuchowski (red.), Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
 5. Kudert S., Jamroży M., Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2007.
 6. Kwaśny P., Grzymała M., Optymalizacja podatku dochodowego, „CFO - Magazyn Finansistów" 2007, nr 5.
 7. Litwińczuk H. (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2008.
 8. Ogibowska M., Kierunki reform opodatkowania dochodów przedsiębiorstw w krajach OECD, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 48, Zarządzanie finansami – teoria i praktyka; UE, Wrocław 2009a.
 9. Ogibowska M., Wykorzystanie narzędzi hybrydowych w międzynarodowym planowaniu podatkowym, Zeszyty Nowe nr 16, Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami - aktualne wyzwania teorii i praktyki, US, Szczecin 2009b.
 10. Russo R., Finnerty Ch., Merks P., Petriccione M., Fundamentals of International Tax Planning, IBFD, Amsterdam 2007.
 11. Schafer A., International Company Taxation in the Era of Information and Communication Technologies, Deutscher Universitats-Verlag, Wiesbaden 2006.
 12. Szymański W., Strategie podatkowe osób prawnych w Unii Europejskiej, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 13. Ziółek Ł. (red.), Międzynarodowe planowanie podatkowe, Difin, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu