BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Różański Jerzy (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w regionie łódzkim : analiza statystyczna
Foreign Direct Investment in Łódź Region : Statistical Analysis
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 99, s. 306-317, bibliogr. 4 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne i międzynarodowe
Słowa kluczowe
Potencjał rozwojowy, Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Analiza statystyczna
Development potential, Foreign investment, Direct investments, Statistical analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Region łódzki
Abstrakt
Przeprowadzona w latach 2006-2008 analiza bezpośrednich inwestycji zagranicznych w regionie łódzkim wykazała uchwytny wzrost: liczby spółek, liczby osób zatrudnionych w tych spółkach, kapitału podstawowego, wartości sprzedaży i eksportu, inwestycji w nowe środki trwałe. Dominującą rolę w regionie łódzkim odgrywają spółki z udziałem kapitału zagranicznego zajmujące się przetwórstwem przemysłowym. Zbyt mało jest spółek średnich i dużych, dominują spółki małe. W roku 2008 nie nastąpił spadek zagranicznych inwestycji w regionie. (abstrakt oryginalny)

The statistical analysis done in 2006-2008 of direct foreign investments in the Lodz region showed the noticeable increase of: the number of companies, the number of employed, the basic capital, sales and export revenue, the investments made by companies. Definitely, the major part and the development potential in the Lodz region have foreign industrial processing enterprises. In the Lodz region as in Poland dominate small companies, the number of medium and large companies is too little. Initial predictions and declarations do not assume the decrease of foreign investors activity in the Lodz region, in spite of the economic crisis which did not avoid also this region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Działalność spółek z udziałem kapitału zagranicznego w województwie łódzkim w 2007 i 2008 roku, Urząd Statystyczny w Łodzi, informacja sygnalna, 2008 i 2009 r.
  2. Ocena profili i kierunków kształcenia na poziomie średnim i wyższym w kontekście zaopatrzenia rynku pracy w Łodzi i regionie, red. J. Różański, D. Stawasz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
  3. Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 - uchwała LI/865/2006 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31.01.2006.
  4. Województwo łódzkie w liczbach, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu