BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Micherda Bronisław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Finansów)
Tytuł
Wymagane kompetencje zawodowe biegłych rewidentów w Polsce w świetle Międzynarodowych standardów edukacyjnych IFAC
Required Professional Standards of Certified Auditors in Poland in Light of IFAC International Accounting Education Standards
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 816, s. 5-21, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Badanie sprawozdań finansowych, Biegli rewidenci, Kompetencje pracownicze, Poziom edukacji
Audit of financial statement, Authorized auditors, Employees competencies, Level of education
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę charakterystyki i oceny problemu wymaganych kompetencji zawodowych polskich biegłych rewidentów w świetle Międzynarodowych standardów edukacyjnych IFAC. Problem przedstawiono na tle refleksji o ewolucji procesu badania sprawozdania finansowego, która wyraźnie akcentuje wzrost wymaganych kompetencji zawodowych biegłych rewidentów. (fragment tekstu)

Accounting is a pragmatic system of information and assessment that allows financial reporting to present a realistic image of the potential and achievements of economic entity. An effective realisation of this aim requires that professional accountants be able not only to keep the books and prepare financial statements, but also check, interpret and research those statements. In this article, the author attempts to characterise and assess required professional standards for Polish certified auditors in light of IFAC International Accounting Education Standards. The problem is presented against the background of the evolution of financial statemens audit, which explicitly emphasises the increased demand for professional standards among certified auditors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Fedak Z., Metody i technika rewizji sprawozdań finansowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1998.
  2. Hołda A., Ewolucja auditingu i jego rola w gospodarce rynkowej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1998, nr 514.
  3. Kodeks etyki zawodowej biegłych rewidentów, Biuletyn Krajowej Izby Biegłych nr 52, Warszawa 2002.
  4. Micherda B., Biegły rewident w procesie poprawy wiarygodności obrotu gospodarczego [w:] Biegły rewident w dyscyplinowaniu obrotu gospodarczego, red. B. Micherda, Regionalny Oddział KIBR w Krakowie, Kraków 2006.
  5. Micherda B., Międzynarodowe Standardy Edukacyjne dla Zawodowych Księgowych IFAC [w:] Status zawodu księgowego po akcesji Polski do Unii Europejskiej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Kraków 2004.
  6. Micherda B., Współczesna rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności jednostki gospodarczej, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004.
  7. Schneider K., Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
  8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694.
  9. Ustawa z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, Dz.U. z 2001 r., nr 31 poz. 359.
  10. Uchwała nr 154/11/2004 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 20.04.2004 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla kandydatów na biegłych rewidentów [w:] Informator dla kandydatów na biegłych rewidentów, KIBR, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu