BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jonas Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Ocena efektywności funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w Polsce w ujęciu teoretycznym i praktycznym
Assessment of the Functioning of Open Pension Funds in Poland from a Theoretical and Practical Perspective
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 816, s. 23-33, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze emerytalne, Inwestycje otwartych funduszy emerytalnych, Ocena efektywności inwestycji
Pension funds, Open pension funds' investments, Evaluation of investment efficiency
Uwagi
summ.
Abstrakt
Każda jednostka gospodarcza prowadząca działalność podlega ocenie przez podmioty zainteresowane jej funkcjonowaniem. Ocena ta może przybierać różny charakter, od ściśle formalnego, wyznaczonego konkretnymi regułami począwszy, do swobodnego opisu o nieustalonej z góry treści. Ocena ta zależeć może również od rodzaju podmiotu oceniającego: inaczej ocenia bank (z reguły pod kątem zdolności kredytowej), inaczej kontrahent (najczęściej pod kątem wiarygodności i wypłacalności), inaczej konkurent (porównując ze sobą lub z innymi przedsiębiorstwami), inaczej wreszcie potencjalny inwestor, urząd skarbowy etc. W zależności od tego, jakimi informacjami zainteresowany jest oceniający, należy użyć takich narzędzi, aby te informacje otrzymać. Ocena funkcjonowania zależy również od rodzaju działalności podmiotu ocenianego. Innego podejścia wymaga przedsiębiorstwo produkcyjne, innego - handlowe czy usługowe, inaczej oceniany jest też bank czy ubezpieczyciel. Podobnie jest z funduszami emerytalnymi - ich specyficzny rodzaj działalności implikuje indywidualne podejście do oceny ich funkcjonowania. Pomimo to istniejące obecnie instrumenty oceny są niezwykle skromne. Poniższy artykuł poświęcony jest zagadnieniom dotyczącym ich funkcjonowania, a także próbom zmiany obecnego stanu rzeczy. (fragment tekstu)

The assessment of the functioning of Open Pension Funds in Poland is proceeding in line with methods laid down in the law on organisations and their functioning. The author highlights the weaknesses and shortcomings of statutory instruments and presents those tools that are - unofficially - used in practice and which allow for more accurate evaluations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Bojemski S., Uczestnicy nie mogą tracić, "Rzeczpospolita", 23-26 grudnia 2000 r.
  2. Czerwińska T., Pomiar i ocena efektywności inwestowania OFE, "Bank i Kredyt" 2003, maj.
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania stopy zwrotu i średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, Dz.U. nr 63 z 1998 r., poz. 404.
  4. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Dz.U. nr 139, poz. 934.
  5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 170, poz. 1651.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu