BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazurkiewicz Anna
Tytuł
Kapitał ludzki w procesie kształtowania sprawności organizacji
Źródło
Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Monografie i Opracowania, 2010, nr 8, 175 s., rys., tab., wykr., bibliogr. s. 164-173
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Rozwój kapitału ludzkiego, Organizacje gospodarcze, Sprawność zarządzania
Human capital, Human Capital Management, Development of human capital, Economic organizations, Management efficiency
Abstrakt
W pracy podjęto próbę rozpoznania znaczenia kapitału ludzkiego w procesie kształtowania sprawności organizacji, jak również wskazania na priorytety w zarządzaniu kapitałem ludzkim w celu osiągnięcia wysokiej sprawności. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackoff R.L., 1993. Zarządzanie w małych dawkach. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Adair J., 2000. Anatomia biznesu. Motywacja. Wydawnictwo Studio EMKA. Warszawa.
 3. Aiken M.A., Hage J., 1968. Organizational Independence and Intraorganizational Structure, "American Sociological Review". Vol. 33.
 4. Akerlof G.A., 1984, Gift Exchange and Efficiency-Wage Theory: Four Views, "American Economic Review", Vol. 74, No. 2.
 5. Almeida R., Carneivo R, 2006, The Return to Firm investment in Human Capital, The World Bank Development Research Group. Growth and Investment Team, London.
 6. Aniszewska G. 2007. Profil kultury organizacyjnej jako metoda diagnozy. "Przegląd Organizacji", nr 4.
 7. Apanowicz J., 2003, Metodologia nauk, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 8. Armstrong M., 2005, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 9. Artur W. JR., Graziano W.G. 1996, The Five-Factor Model, Conscientiousness and Driving Accident involvement, "Journal of Personality". Vol. 64.
 10. Barrett D. W, Wosinska W., Butner J., Petrova R, Gornik-Durose M., Cialdini R.B., 2004, Individual differences in the motivation to comply across cultures: the impact of social obligation, "Personality and lndividual Differences", Vol. 37.
 11. Barrick M.R., Mount M.K., 1991, The Big-Five personality dimensions and job performance: A meta-analysis, "Personnel Psychology"', Vol. 44.
 12. Baruk A., 2005, Marketing personalny a kreowanie wizerunku firmy, "Rozprawy Naukowe Akademii Rolniczej w Lublinie", nr 292, Lublin.
 13. Becker B.E., Huselid M.A., Ulrich D., 2001, The HR Scorecard. Linking People, Strategy and Performance, Harvard Business School Press, Boston, MA.
 14. Becker B.E., Huselid M.A., Pickus P.S., Spratt F.M., 1997, HR as a Source of Shareholder Value: Research and Recommendations, "Human Resource Management", Vol. 36
 15. Becker M., 2005. Optimistisch altern, "Personalmanagement", nr 3.
 16. Bednarski L., 2007, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 17. Bertalanffy von L., 1984, Ogólna teoria systemów: podstawy, rozwój, zastosowania, PWN, Warszawa.
 18. Biec A.B..,1988. Organizacja i sprawność systemu gospodarczego. Elementy teorii, PWN, Warszawa.
 19. Bielski M., 1996, Organizacje: istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 20. Bieniok H., 1976, Morfologia i właściwości postępu organizacyjnego w jednostkach gospodarczych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 21. Blasi J., Conte M., Kruse D., 1996, Employee stock ownership and corporate performance among public companies, ,,Industrial and Labor Relations Review ", Vol. 50.
 22. Bochniarz P., Gugala K., 2005. Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Poltext, Warszawa.
 23. Borkowska S., 1985. System motywowania w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa.
 24. Borkowska S. (red.), 2006. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, IPiSS. Warszawa.
 25. Bratnicki M., Strużyna J. (red.), 2001, Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Katowice.
 26. Brown S., Fakhfakh S., 1999. Sessions J.G, Absenteeism and employee sharing: An empirical analysis based on French panel data, 1981-1991, "Industrial and Labor Relations Review", Vol. 52.
 27. Budd J.F. Jr., 2000. The incredible credibility dilemma, ..Public Relations Quarterly", Vol. 45.
 28. Cabaia P., 2007, Wprowadzenie do prakseologii. Przegląd zasad skutecznego działania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 29. Cameron K.S., Ettington D.R., 1988, The conceptual foundation of organizational culture. "Working Paper". University of Michigan. School of Business Administration. Division of Research, No. 544.
 30. Cameron K.S., Quinn R.E., 2003, Kultura organizacyjna ~ diagnoza i zmiana. Oficyna Ekonomiczna. Kraków.
 31. Cascio W.F., 1993, Downsizing: What Do We Know? What Have We Learned?, "Academy of Management Executive", Vol. 7.
 32. Caudron S., 1995, Create an empowering environment, "Personnel Journar ", Vol. 74.
 33. Chełpa S., Witkowski T., 1999. Psychologia konfliktów. Oficyna Wydawnicza UNUS, Wałbrzych.
 34. Cialdini R.B., Petrova P.K., Goldstein N.J., 2004, The Hidden Costs of Organizational Dishonesty. "Sloan Management Review". Vol. 45. No. 3.
 35. Ciołek M., 2007, Finanse przedsiębiorstw w zadaniach i przykładach. CeDeWu Sp z o.o., Warszawa.
 36. Cooke W.N., 1994. Employee participation programs, group-based incentives, and company performance: a union-non-union comparison, "Industrial and Labor Relations Review", Vol. 47.
 37. Czajka Z., Jacukowicz Z., Juchnowicz M., 1998, Wartościowanie pracy a zarządzanie płacami, Difin, Warszawa.
 38. Czermiński A., 1982, Współczesne teorie organizacji i zarządzania [w:] A. Czermiński (red.). Wybrane zagadnienia z teorii organizacji i zarządzania. PWN. Warszawa.
 39. Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., 2000, Organizacja i zarządzanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 40. Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J., 2002. Zarządzanie organizacjami. TNOiK "Dom Organizatora". Toruń.
 41. Czerniachowicz B., 2002. Kapitał ludzki jako źródło wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 329. Szczecin.
 42. Czerska M., 1995, Jak przeprowadzać zmiany organizacyjne w firmie? Poradnik praktyczny, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 43. Czerska M., 1996, Organizacja przedsiębiorstw. Część II: Metodologia zmian organizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk.
 44. Czubasiewicz H., 2005, Okresowe ocenianie pracowników. Konfiguracja i projektowanie systemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
 45. Czubasiewicz H., 2007. Zarządzanie kompetencjami w cywilizacji wiedzy [w:] H. Czubasiewicz. W. Golnau, Sukces organizacji. Rola kapitału ludzkiego, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego". Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot. Czym wyróżniają się najlepsze firmy świata?. 2000, "Zarządzanie na Świecie", nr 11.
 46. Davenport T.H., 2007, Zarządzanie pracownikami wiedzy. Oficyna Wolters Kluwer business. Kraków.
 47. Dobija M..,2001, Problematyka wartości kapitału ludzkiego. "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 557. Kraków.
 48. Dobija M., 2002. Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie teorii rachunkowości. "Przegląd Organizacji", nr 1.
 49. Dobrzyński M.D., Ryciuk U., 2007. Zaufanie i zaangażowanie w zarządzaniu łańcuchem dostaw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 4.
 50. Domański S.R., 1993. Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 51. Domański S.R., 1998. Kapitał ludzki. Stan i perspektywy [w:] Kapitał ludzki, RSS-G przy Radzie Ministrów, Warszawa.
 52. Doroszewski W. (red.) (1963, Słownik języka polskiego. PWN. Warszawa.
 53. Drucker P.F., 1998, Praktyka zarządzania. Czytelnik, Nowoczesność, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Kraków.
 54. Drucker P.F., 2000. Zarządzanie w XXI wieku. Muza S. A.. Warszawa.
 55. Duda-Piechaczek E., 2007. Analiza i planowanie finansowe. Helion, Gliwice.
 56. Edvinsson L., Malone M.S., 2001, Kapitał intelektualny. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 57. Fitz-enz J., 2000, The ROI of Human Capital: Measuring the Economic Value of Employee Performance. AMACOM - American Management Association. New York.
 58. Franken R.E., 2005, Psychologia motywacji. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk.
 59. Fuchsel H., 2002. Spojrzenie na organizację i jej kulturę. "Przegląd Organizacji", nr 5.
 60. Gabara W., 1993, Między wiedzą a działaniem. Przesłanki racjonalnego zarządzania, Książka i Wiedza. Warszawa.
 61. Gableta M., 1988, Gospodarka zasobami pracowniczymi [w:] Ber Haus (red.). Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 62. Gableta M., 2003, Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław.
 63. Gableta M. (red.), 1998. Potencjał pracy w przedsiębiorstwie, kształtowanie i wykorzystanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław.
 64. Gasparski W., 1996. Działalność gospodarcza z punktu widzenia filozofii: między prakseologią a etyką. "Prakseologia", nr 1-4.
 65. Gick A., Tarczyńska M., 1999. Motywowanie pracowników. Systemy-techniki-praktyka, PWE, Warszawa.
 66. Gliszczyńska X., 1981. Motywacja do pracy.. Książka i Wiedza, Warszawa.
 67. Główne czynniki poprawy zadowolenia klientów. 1998, "Zarządzanie na Świecie", nr 12.
 68. Gordon J.H., 2001. Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa.
 69. Grajewski R., 2003. Procesowa restrukturyzacja organizacji, "Przegląd Organizacji", nr 1.
 70. Griffin R.W., 1996. Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 71. Gu F., Lev B., 2001, Intangible assets. Measurement, Drivers, Usefulness. New York 2001. Przywołane z pages.stern.nyu.edu z 20.11.2008.
 72. Hali A.T., Blass F.R., Ferris GR., Massengale R., 2004, Leader reputation and accountability in organizations: Implications for dysfunctional leader behavior, "Leadership Quarterly", Vol. 15.
 73. Handy Ch., 1996, Wiek paradoksu. W poszukiwaniu sensu przyszłości, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 74. Heckman J., Lochner L., Taber Ch., 1998. Tax Policy and Human-Capital Formation, "American Economic Review". Vol. 88.
 75. Hejduk I., Grudzewski W.M., 2007. Kategoria zaufania we współczesnych organizacjach, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 3.
 76. Hendzel D., 1998. Działanie w teorii zarządzania [w:] K. Jaremczuk (red.), Człowiek w procesie gospodarowania. Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, Rzeszów.
 77. Heskett J.L., Jones T.O., Loveman G W., Sasser W.E. Jr., Schlesinger L. A., 1994, Putting the Service-Profit Chain to Work, "Harvard Business Review". March-April.
 78. Hryniewicz J.T., 2005, Paradoksy zarządzania zasobami ludzkimi a efektywność przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", nr 11.
 79. Huselid M.A., 1995. The Impact of Human Resource Management Practices on Turnover, Productivity, and Corporate Financial Performance, "Academy of Management Journal", Vol. 38, No. 3.
 80. Huselid M.A., Becker B.E., 1997, The Impact of High Performance Work Systems, Implementation Effectiveness and Alignment with Strategy on Shareholder Wealth. Academy of Management Annual Meetings. Human Resource Management Division. materiały niepublikowane.
 81. Huselid M.A., Jackson S.E., Schuler R.S., 1997, Technical and Strategic Human Resource Management Effectiveness as Determinants of Firm Performance, "Academy of Management Journal". Vol. 40.
 82. Jaremczuk K., 2004, Przedsiębiorczość -próba identyfikacji przestanek [w:] K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości. PWSZ w Tarnobrzegu. Tarnobrzeg.
 83. Jarmuż S., 1998, Zastosowanie modelu " Wielkiej Piątki" w doborze i ocenie personelu [w:] T. Witkowski (red.) Nowoczesne metody doboru i oceny personelu. Wydawnictwo PSB. Kraków.
 84. Jarugowa A., Fijałkowska J., 2002. Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk.
 85. Jashapara A., 2006, Zarządzanie wiedzą, PWE. Warszawa.
 86. Jasiński Z., 1999, Zarządzanie pracą: organizowanie, motywowanie, planowanie, kontrola, Agencja Wydawnicza Placet. Warszawa.
 87. Juchnowicz M. (red.), 2007, Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa.
 88. Juchnowicz M., Rostkowski T., 2003. Zastosowanie macierzy kompetencji w praktyce [w:] D. Dobija (red.), Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa. Materiały na Konferencję. Polska Fundacja Promocji Kadr- Zarząd. Warszawa.
 89. Judge A.T, Martocchio J.J., Thoresen C.J., 1997, Five-Factor Model of Personality and Employee Absence, "Journal of Applied Psycholog)'", Vol. 82.
 90. Jurek P., Filipowicz G, Kompetencje kadry menedżerskiej w Polsce. Przywołane z www.profirma.com.pl z 08.03.2007.
 91. Kabalski P., 2000. Zrównoważona Karta Dokonań -jak może wyglądać w praktyce, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 4.
 92. Kamiński J., 2003. Uwagi na temat znaczenia czynnika zaufania w negocjacjach, "Prakseologia", nr 143.
 93. Kaplan R.S., Norton D.P., 2001, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa.
 94. Karczewski L., 2006, Podejmowanie decyzji personalnych w świetle badań firm województwa opolskiego. "Prakseologia", nr 146.
 95. Katz D., Kahn R.L., 1979. Społeczna psychologia organizacji. PWN, Warszawa.
 96. Kietliński K., Reyes V.M., Oleksyn T, 2005. Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 97. Knowledge Management in the Learning Society, 2000, Educations and Skills, Centre for Educational Research and Innovation. OECD. Paris.
 98. Koberg C.S., Boss R.W., Senjem J.C., Goodman E.A., 1999. Antecedents and outcomes of empowerment: Empirical evidence from the health care industry, "Group and Organization Management", Vol. 34, No. 1.
 99. Kopaliński W., 1994, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych : almanachem. Wiedza Powszechna. Warszawa.
 100. Kopycińska D., 2002, Wpływ aktualnej "wyceny" norm etycznych w Polsce na poglądy przyszłych menedżerów [w:] J. Dietl, W. Gasparski (red.), Etyka biznesu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 101. Korzeniowski K., Zieliński R., Daniecki W., 1983, Podmiotowość jednostki w koncepcjach psychologicznych i organizacyjnych, Ossolineum. Wroclaw-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.
 102. Kossowska M.. Soltysińska I., 2002. Szkolenia pracowników a rozwój organizacji. Oficyna Ekonomiczna. Kraków. Kostera M., 1998. Zarządzanie personelem. PWE, Warszawa.
 103. Kostera M., Kownacki S., 1996, Kierowanie zachowania organizacyjnymi [w:] A.K. Koźmiński, W. Piotrkowski (red.). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 104. Kotarbiński T., 1973, Traktat o dobrej robocie. Ossolineum. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 105. Kotter J., Heskett J.L., 1992, Corporate Culture and Performance. The Free Press, New York.
 106. Kozioł L., 2002. Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 107. Kożusznik B., 1992. Człowiek i zespół. Psychologiczna problematyka autonomii i uczestnictwa, Uniwersytet Śląski. Katowice.
 108. Krokosz E., Kwiecińska-Rudowicz D., Olszewski A., 2004, Posłuchaj ich szefie, czyli kierunki rozwoju polskich menedżerów, "Personel", nr 1.
 109. Król H., Ludwiczyński A. (red.), 2006, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 110. Krupski R. (red.), 2005, Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE. Warszawa.
 111. Kruszewski T., 2000, Problem kapitału ludzkiego w myśli ekonomicznej, "Gospodarka w Praktyce i Teorii", nr 1.
 112. Kubik K., 2002. Polityka kadrowa przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 11.
 113. Kurnal J., 1972. Biurokracja i biurokratyzm w teorii organizacji i zarządzania [w:] J. Kurnal (red.). O sprawności i niesprawności organizacji, PWE, Warszawa.
 114. Lange O., 1978. Ekonomia polityczna. PWN. Warszawa.
 115. Lawless D.J., 1972. Effective Management. Soda! Psychological Approach, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, New Jersey.
 116. Leon J., Frąckiewicz J., 2001. Systemy sprawnego działania. Teoria i praktyka. Fundacja Pomocy Antyk, Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, Komarów.
 117. Letkiewicz A., Szankin T, 2001, Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi [w:] H. Czubasiewicz (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Akademickie. Warszawa.
 118. Lev B., 2001. Intangibles. Management, Measurement, and Reporting, Brookings Institution Press, Washington, D.C.
 119. Lev B., 2000, New Accounting for the New Economy, New York. Przywołane z pages.stern.nyu.edu/ z 20.11.2008.
 120. Lewicka-Strzałecka A., 1999, Etyczne standardy firm i pracowników, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 121. Lewicka-Strzałecka A., 2002. Etyka biznesu jako dyscyplina naukowa [w:] J. Dietl, W. Gasparski (red.). Etyka biznesu. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 122. Lichtarski J., 1999, Cele stakeholders a cele przedsiębiorstwa f w:] K. Jaremczuk (red.). Kategoria wartości a cele przedsiębiorstwa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów.
 123. Lichtarski J. (red.), 2003. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław.
 124. Liden R.C., Wayne S.J., Sparrowe R.T., 2000, An examination of the mediating role of psychological empowerment on the relations between the job, interpersonal relationships, and work out-comes, ,JournaI of Applied Psychology". Vol. 85. No. 5.
 125. Lipiec J., 1997. Wolność i podmiotowość człowieka. FALL. Kraków.
 126. Lipka A., 2007. W poszukiwaniu metody wyceny kapitału ludzkiego f w:] A. Lipka. S. Waszczak (red.), Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice.
 127. Lisiecki M., 2002, Jak oceniać współczesne organizacje? [w:] M.K. Stasiak (red.). Twórczość i wartości w działaniach praktycznych. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.
 128. Listwan T. (red.), 2000, Zarządzanie kadrami. Podstawy teoretyczne i ćwiczenia. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Wrocław.
 129. Louart P.. 1995, Kierowanie personelem w przedsiębiorstwie, Poltext. Warszawa.
 130. Łasiński G, 2003. Sprawność zarządzania organizacją sportową. Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław.
 131. Łucewicz J., 1999. Komunikowanie się między ludźmi a skuteczność działania. "Prakseologia", nr 139.
 132. Machaczka J., 2003. Sprawność operacyjna a sprawność strategiczna, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 2.
 133. Machnik A., 2002. Sekrety sprawnego działania. Wydawnictwo Studio EMKA. Warszawa.
 134. Madsen K.B., 1980. Współczesne teorie motywacji. PWN, Warszawa.
 135. Makowski K., 1988. Społeczny koszt pracy żywej. SGPiS. Warszawa.
 136. Makowski K., 2000. Kapitał ludzki w skali mikroekonomicznej. "Monografie i Opracowania Szkoły Głównej Handlowej", nr 470. Warszawa.
 137. Malara Z., 2006. Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. W)>zwania współczesności. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 138. Małachowski W, 2006, Outplacement jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz". Warszawa.
 139. Markiewicz P., 2003. Zasoby niematerialne jako źródło przewagi konkurencyjnej. "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 597, Kraków.
 140. Marki polskie, dodatek do "Rzeczpospolitej" z 10.12.2008.
 141. Matejko A.J., 1993. Kilka refleksji na temat zarządzania strategicznego. "Organizacja i Kierowanie", nr 2.
 142. McClelland D.C., 1973. Testing for Competence rather than "Intelligence". "American Psychologist", Vol. 28.
 143. Mikołajczyk Z., 1983, Metody doskonalenia organizacji procesów i stanowisk pracy. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych. Warszawa.
 144. Miller K.I., Monge P.R., 1986. Participation. Satisfaction and Productivity: A Meta-analytical Review. "Academy of Management Journal". Vol. 29.
 145. Mises von L., 2007. Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii. Instytut Ludwiga von Misesa. Warszawa.
 146. Morgan G. 1997, Obrazy organizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 147. Mreła K., 1983, Struktury organizacyjne. Analiza wielowymiarowa, PWE, Warszawa.
 148. Największe firmy USA i fundamenty ich osiągnięć. 2004, "Zarządzanie na Świecie", nr 5.
 149. Neghandi A., Prasad S.B., 1971, Comparative Management, Appleton-Century-Crofts. New York.
 150. Niedzielski E., Walkowiak R., 2000, Zarządzanie potencjałem społecznym w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 151. Nogalski B., Rutkowski R., 2007. Współczesne przedsiębiorstwo: problemy funkcjonowania i zatrudniania. TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 152. Nogalski B., Śniadecki J., 1996, Etyka menedżerska. Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego sp. z o.o., Bydgoszcz.
 153. Nogalski B., Śniadecki J., 2001 a. Etyka zarządzania przedsiębiorstwem. Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego sp. z o.o.. Bydgoszcz.
 154. Nogalski B., Śniadecki J., 2001 b. Umiejętności menedżerskie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz.
 155. Obłój K., 1998. Strategia organizacji. PWE. Warszawa.
 156. Oleksyn T., 1997. Praca i płaca w zarządzaniu. Wydawnictwo Międzynarodowej Szkoły Menedżerów, Warszawa.
 157. Olzacka B., Palczyńska-Gościniak R., 2007, Jak oceniać firmę. Metodyka badania, przykłady liczbowe, ODDK, Gdańsk.
 158. Orlińska-Gondor A., 2006. Zarządzanie ludźmi oparte na pojęciu kompetencji [w:] L. Zbiegień-Maciąg (red.), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 159. Osbert-Pociecha G., 2007. Postrzeganie istoty elastyczności organizacji przez praktyków. Wyniki badań. "Przegląd Organizacji", nr 12.
 160. Pajestka J., 1979. Sposób funkcjonowania gospodarki socjalistycznej. Determinanty postępu II, PWE, Warszawa.
 161. Paliszkiewicz J., 2007, Transfer wiedzy a organizacyjna kreatywność, "Przegląd Organizacji", nr 2.
 162. Paliszkiewicz J.O., 2005. Rozwój organizacji poprzez zarządzanie kapitałem intelektualnym, Alpha pro. Ostrołęka.
 163. Panfil R., 2006. Prakseologia gier sportowych, "Studia i Monografie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu", nr 82, Wrocław.
 164. Penc J., 1997, Leksykon biznesu. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 165. Penc J., 1999. Zarządzanie z myślą o jutrze, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 5.
 166. Penc J., 2001. Kreowanie sukcesu firmy, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 7.
 167. Penc J., 2002, Przedsiębiorstwo w burzliwym otoczeniu. Procesy adaptacji i współpracy. Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz.
 168. Penc J., 2004. Nowe oblicze organizacji, "Przegląd Organizacji", nr 3.
 169. Penc J., 2005. Role i umiejętności menedżerskie. Sekrety sukcesu i sławy, Difin. Warszawa.
 170. Perechuda K. (red.), 2005, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 171. Pervin L.A., John O.P., 2002, Osobowość: teoria i badania. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.
 172. Pfeffer J., 1994. Competitive advantage through people: Unleashing the power of the workforce, Harvard Business School Press, Boston.
 173. Piłejko K., 1976. Prakseologia - nauka o sprawnym działaniu, PWN, Warszawa.
 174. Pocztowski A., 1993. Rozwój potencjału pracy jako problem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 118. Kraków.
 175. Pocztowski A., 1996. Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ossolineum. Wrocław.
 176. Pocztowski A. (red.), 2003. Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzki. Oficyna Ekonomiczna. Kraków.
 177. Price J.L., 1968. Organizational Effectiveness. An inventory of Propositions. Richard D. Irwin, Homewood. Illinois.
 178. Pszczolowski T., 1978. Organizacja od dołu i od gór)'. Wiedza Powszechna. Warszawa.
 179. Pszczołowski T., 1982a. Dylematy sprawnego działania. Wiedza Powszechna, Warszawa.
 180. Pszczolowski T., 1982b. Zasady sprawnego działania. Wstęp do prakseologii. Wiedza Powszechna, Warszawa.
 181. Reichheld R, Sasser W.E., 1990. Zero Defections: Quality Comes to Services. "Harvard Business Review", Vol. 68. No. 5.
 182. Reykowski J., 1970, Z zagadnień psychologii motywacji. WSiP. Warszawa.
 183. Reykowski J., 1979. Teoria motywacji a zarządzanie, PWE, Warszawa.
 184. Robbins S.P., 2004. Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa.
 185. Rostkowski T., 2005, Zarządzanie kompetencjami w praktyce [w:] A. Pocztowski (red.). Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej. Oficyna Ekonomiczna. Kraków.
 186. Rudniański J., 1981. O prakseologicznych i moralnych kryteriach funkcjonowania organizacji. "Prakseologia", nr 2.
 187. Rummler GA., Brache A.P.. 2000, Podnoszenie efektywności organizacji. PWE, Warszawa.
 188. Rutka R., 1996. Organizacja przedsiębiorstw. Część I: Przedmiot projektowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk.
 189. Rybak M., 1992, Uwarunkowania efektywności pracy w przedsiębiorstwie w gospodarce rynkowej, SGH, Warszawa.
 190. Rybak M., 2003. Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa.
 191. Rybczyńska D., 1998. Prakseologia i etyka w pracy socjalnej. Trójprzymierze [w:] Z. Wołk (red.), Humanizm. Prakseologia. Pedagogika. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im Tadeusza Kotarbińskiego. Zielona Góra.
 192. Sab R., Smith S.C., 2001, Human Capital Convergence: International Evidence. IMF Working Paper. Western Hemisphere Department. March.
 193. Sajkiewicz A., 2007. Kapitał ludzki jako źródło wartości organizacji [w:] A. Lipka. S. Waszczak (red.), Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 194. Sajkiewicz A. (red.), 2002a, Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, Poltext, Warszawa.
 195. Sajkiewicz A. (red.), 2002b. Zasoby ludzkie w firmie: organizacja, kierowanie, ekonomika, Poltext. Warszawa.
 196. Salgado J.F., 1997, The five factor model of personality and job performance in the European Community, "Journal of Applied Psychology", Vol. 82.
 197. SankowskaA., Gasik M., 2006, Pomiar zaufania organizacyjnego. "Przegląd Organizacji", nr 6.
 198. Schein E.H., 1986. Organizational Culture and Leadership. San Francisco-London. Jossey-Bass.
 199. Schlesinger L.A., Heskett J.L., 1991, Breaking the Cycle of Failure in Services. "Sloan Management Review". Vol. 32. No. 3.
 200. Schultz T. W, 1961. Investment in Human Capital, "American Economic Review". Vol. 51.
 201. Schultz T.W. 1981. Investing in People: The Economics of Population Quality, University of California Press. Berkeley.
 202. Schwartz P., Gibb B., 1999, When good companies do bad things. Responsibility and risk in an age of globalization. John Wiley & Sons. Inc., New York.
 203. Seibert S., Silver S., Randolph W., 2004. Psychological empowerment in the workplace: a multiple-level model of empowerment, performance, and satisfaction, "Academy of Management Journal". Vol. 47.
 204. Siemieniako D., Urban W., 2006, Zmiany postaw klientów, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 9.
 205. Sierpińska M., Jachna T., 2004, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 206. Skrzypek E., 2000. Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 207. Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy w warunkach rynku. 1994, Wydawnictwo Znicz. Szczecin.
 208. Sofer C. (red.), 2004, Human Capital over the Life Cycle: A European Perspective, Cheltenham, Northampton-MA.
 209. Sosnowski A., 1996. Ocena cech osobowości i etosu zawodowego menedżerów z perspektywy nastawienia na wprowadzenie zmian i efektywności w firmie, "Prakseologia", nr 1
 210. Spreitzer G.M., 1995. Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation, Academy of Management Journal, Vol. 38, No. 5.
 211. Spreitzer G.M., Kizilos M. A., Nason S. W., 1997. A dimensional analysis of the relationship between psychological empowerment and effectiveness, satisfaction, and strain, "Journal of Management". Vol. 23, No. 5.
 212. Statystyki rynku leasingowego. Przywołane z www.leasing.org.pl z 10.03.2008.
 213. Steckmest F. W., 1982, Corporate Performance: The Key to Public Trust, McGraw-Hill, New York.
 214. Sternberg E., 1998. Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 215. Stoner J.A.F., Wankel Ch., 1996, Kierowanie. PWE, Warszawa.
 216. Storbacka K., Lehtinen J.R., 2001. Sztuka budowania trwałych związków z klientami. Oficyna Ekonomiczna. Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 217. Strużyna J., 2007, Próba porównania koncepcji kapitału ludzkiego i zasobów ludzkich [w:] A. Lipka, S. Waszczak (red.). Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice.
 218. Sudoł S., 2002. Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 219. Sudoł S., 2008. Przedsiębiorczość - jej pojmowania, typy i czynniki ją kształtujące [w:] K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości - różnorodność i zmienność. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg.
 220. Sułkowski L., 2002. Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa.
 221. Sveiby K.E., The Intangible Assets Monitor. Przywołane z www.sveiby.com z 12.07.2008.
 222. Szafrański M., 2003. Skuteczność działania, "Problemy Jakości", nr 3.
 223. Szałkowski A. (red.), 2002. Rozwój personelu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 224. Szpaderski A., 2006. Postulat prakseologii jako teorii podstawowej dla nauk organizacji i zarządzania. Przykłady zastosowań, "Organizacja i Kierowanie", nr 2.
 225. Sztumski J., 2005, Wstęp do metod i technik badań społecznych. Śląsk Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, Katowice.
 226. Thierry D., Sauret Ch., Monod N., 1994, Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesach zmian, Poltext, Warszawa.
 227. Tucker R.B., 1998, Zarządzanie z przyszłością, Prószyński i Ska. Warszawa.
 228. Trysła P., 1997, Skuteczne działanie wypraw himalajskich. Analiza prakseologiczna. "Prakseologia", nr 1-4.
 229. Tyrała P., 2001. Kierowanie, organizowanie, zarządzanie. Wstęp do prakseologii. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, DzU 1998, nr 21. póz. 94 ze zm.
 230. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, DzU 1994, nr 43, poz. 163 ze zm.
 231. Wagner A.J., 1994. Participations effects on performance and satisfaction: a reconsideration of research evidence. "Academy of Management Review", Vol. 19.
 232. Waśniewski T., Skoczyłaś W., 2002. Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 233. Wratny J., 2002, Partycypacja pracownicza w zarządzaniu i jej etyczne uzasadnienie [w:] J. Dietl, W. Gasparski (red.), Etyka biznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 234. Wojciszke B., 2001, Postawy i ich zmiana [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk.
 235. Wolniak R., 2007, Kolektywizm i indywidualizm kulturowy a efektywność organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa'", nr 8.
 236. Wolk Z. (red.), 1998. Humanizm. Prakseologia. Pedagogika. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra.
 237. Wöβmann L., 2002, Schooling and the Quality of Human Capital, Springer. Berlin-Heidelberg-New York.
 238. Yellen J.L., 1984, Efficiency Wage Models of Unemployment, "The American Economic Review", Vol. 74, No. 2. Zadowolenie klientów, lecz nie nadmiernym kosztem, 1998, "Zarządzanie na Świecie", nr 4.
 239. Zbiegień-Maciąg L., 2002. Etyka w zarządzaniu organizacją [w:] J. Dietl, W. Gasparski (red.). Etyka biznesu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 240. Zieleniewski J., 1979, Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa.
 241. Zieleniewski J., 1982, Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu