BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępień Konrad (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Kasperowicz-Stępień Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Pomiar i ocena rentowności wybranych spółek giełdowych z branży przemysłu lekkiego w latach 2002-2005
Measuring and Assessing the Profitability of Selected Listed Companies in the Light Industry Sector between 2002 and 2005
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 816, s. 139-152, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rentowność przedsiębiorstwa, Spółki giełdowe, Przemysł lekki
Enterprise profitability, Stock market companies, Light industry
Uwagi
summ.
Abstrakt
Z punktu widzenia właściciela jednostki gospodarczej rentowność jest miernikiem, który dostarcza informacji o tym, czy dla osiągnięcia danej wielkości zysku (wielkości korzyści) opłacało się angażować kapitał własny w przedsiębiorstwo, czy też lepiej było zainwestować go w inny sposób, np. ulokować w banku na procent. Jak wynika z powyższego, badanie rentowności stanowi zasadniczy obszar w ocenie sytuacji i wyników działalności przedsiębiorstwa. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie i ocena wyników przeprowadzonego pomiaru rentowności spółek giełdowych przemysłu lekkiego w oparciu o wybrane wskaźniki rentowności. (fragment tekstu)

Analysis of profitability is of key importance in assessing the situation of a firm and its activities. Profitability is a basic criterion by means of which the firm's owners may assess whether capital has been invested in the firm wisely or wastefully. Therefore, research into profitability is relevant to both owners and potential investors. In view of the numerous indicators that may be used to analyse profitability, a classification of indicators must be made in terms of their relevance to the evaluation of a given phenomenon. Such a selection is indispensable for an unambiguous assessment of whether a firm is profit- or loss-making. The authors select those indicators relevant for an assessment of profitability, and present the results of an assessment of the profitability of limited companies in the light industry sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002.
 2. Burzym E., Pomiar i ocena rentowności przedsiębiorstw przemysłowych, PWE, Warszawa 1971.
 3. Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 4. Dudycz T., Hamrol M., Skoczylas W., Niemiec A., Finansowe wskaźniki sektorowe - pomoc przy analizie finansowej i ocenie zdolności przedsiębiorstwa do kontynuacji działalności, „Rachunkowość" 2005, nr 3.
 5. Hołda A., Problematyka ustalania wartości normatywnych dla wskaźników finansowych - część II, „Monitor Rachunkowości i Finansów" 2000, nr 11.
 6. Nahotko S., Model stanu finansowego przedsiębiorstwa, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2005, nr 1.
 7. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2005.
 8. Stępień K., Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2008,
 9. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. z 2000 r., nr 113, poz. 1186.
 10. Walczak M., Analiza rentowności przedsiębiorstwa (podejście tradycyjne i współczesne), Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 1999.
 11. Waśniewski T., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997.
 12. Waśniewski T., Skoczylas W., Analiza rentowności przedsiębiorstwa, „Rachunkowość" 1993, nr 9.
 13. Wędzki D., Problem wykorzystania analizy wskaźnikowej do przewidywania upadłości polskich przedsiębiorstw - studium przypadków, „Bank i Kredyt" 2000, maj.
 14. Wędzki D., Wskaźniki finansowe stosowane do oceny zagrożenia upadłością - wnioski z badań polskich, „Rachunkowość" 2004, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu