BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Organiściak-Krzykowska Anna
Tytuł
Zagrożenia bezpieczeństwa socjalnego kobiet
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Bezpieczeństwo socjalne, 2003, s. 215-232
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo socjalne, Aktywność zawodowa kobiet, Dyskryminacja kobiet, Kobieta w biznesie, Sytuacja społeczno-ekonomiczna kobiet, Zatrudnienie kobiet
Social security, Female economic activity, Women's discrimination, Women in business, Socio-economic situation of women, Women employment
Abstrakt
Opisano nierówności szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Przedstawiono również stopę bezrobocia kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej. Oceniono, że obecnie kobieta w Polsce jest coraz lepiej wykształcona oraz bardziej mobilna zawodowo.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski w II kwartale 2002 r. GUS, Warszawa 2002, s. 6
 2. Aktywność ekonomiczna ludności Polski w IV kwartale 2002 r. GUS, Warszawa 2003, s.2
 3. B. Balcerzak-Paradowska, B. Kołaczek: Uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce w latach 1990-1999. Wybrane zagadnienia. W: Kobiety i mężczyźni na rynku pracy. Red. B. Balcerzak-Paradowska. Warszawa 2001, s. 27
 4. S. Borkowska: Rynek pracy w okresie przedakcesyjnym – obraz przemian w Polsce. W: Rynek pracy wobec integracji z Unią europejską. Red. S. Borkowska. Warszawa 2002, s. 84
 5. L. Frąckiewicz: Polityka społeczna. Zarys wykładu wybranych problemów. Katowice 2002, s. 8
 6. B. Gadomska, M. Korzeniowska, U. Nowakowska: Kobiety w Polsce w latach 90. Warszawa 2000, s. 50
 7. Kobiety i ich mężowie. Studium porównawcze. Red. J. Sikorska. Warszawa 1996, s. 85-86
 8. E. Kryńska: Wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia i organizacji pracy w Polsce na progu XXI wieku. Red. R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska. Warszawa 2003, s. 143
 9. I. Reszke: Nierówności płci w teoriach. Warszawa 1991, s. 51
 10. J. Szmatka, Małe struktury społeczne. Wstęp do mikrosocjologii strukturalnej, PWN, Warszawa 1989, s. 196
 11. R. Tokarczyk: Współczesne doktryny polityczne. Zakamycze 1998, s. 493
 12. E. Wnuk-Lipińska: Rozpad połowiczny. Szkice z socjologii transformacji ustrojowej. Warszawa 1993, s. 107
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu