BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Januszek Henryk, Sikora Jan
Tytuł
Poczucie zagrożenia bezpieczeństwa socjalnego wśród mieszkańców wsi popegeerowskiej
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Bezpieczeństwo socjalne, 2003, s. 233-249
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo socjalne, Bezrobocie na wsi, Wieś, Likwidacja Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR), Zagrożenia rozwojowe, Region zagrożony bezrobociem
Social security, Unemployment in rural area, Village, Liquidation of State Agricultural Farms, Development risk, Regions of unemployment
Abstrakt
Opisano specyfikę zagrożeń bezpieczeństwa socjalnego wśród mieszkańców wsi popegeerowskiej. Przedstawiono wyniki samooceny warunków życia na wsi dokonanej przez jej mieszkańców. Zaprezentowano przypadek popegeerowskiej wsi Mikowice, położonej w gminie Jasień, w województwie lubuskim. Omówiono kierunki ograniczenia skali zagrożeń wśród mieszkańców wsi popegeerowskiej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieda na wsi na tle globalnych przemian społeczno-gospodarczych w Polsce. Socjologiczne, ekonomiczne i polityczne aspekty problemu. Red. W. Warzywoda-Kruszyńskh, E. Kośmicki, H. Januszek. Poznań 2002
 2. M. Gulczyńska: Socjologiczno-ekonomiczne problemy wsi popegeerowskiej na przykładzie wsi województwa lubuskiego – Mirkowice. Zielona Góra 2001 (maszynopis)
 3. M. Halamska: Procesy marginalizacji na wsi popegeerowskiej. „Wieś i Rolnictwo" 1999, nr 2
 4. Ludzie i ziemia po upadku pegeerów. Analiza socjologiczna i ekonomiczna. Red. K. Korab. Warszawa 1998
 5. E. Psyk-Piotrowska: Pauperyzacja, ubóstwo czy marginalizacja środowisk popegeerowskichl W: Bieda na wsi na tle globalnych przemian społeczno-gospodarczych w Polsce. Socjologiczne, ekonomiczne i polityczne aspekty problemu. Red. W. Warzywoda-Kruszyńskh, E. Kośmicki, H. Januszek. Poznań 2002
 6. Raport o rozwoju społecznym. Polska 2000. rozwój obszarów wiejskich. Warszawa 2002, s. 52
 7. J. Sikora: Agroturystyczny biznes. Bydgoszcz 1995
 8. Ubóstwo jako problem polityki społecznej. Red. L. Frąckiewicz. Katowice 1993
 9. Wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, ich załogi i nowi gospodarze. Red. B. Fedyszak-Radziejowska. Warszawa 1998
 10. G. Zabłocki, M. Sobczak, E. Piszczek, M. Kwiecińska: Ubóstwo na terenach wiejskich północnej Polski. Toruń 1999
 11. D. Zalewska: Ubóstwo. Teorie, badania. Wrocław 1997
 12. Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce. Red. E.E. Tarkowska. Warszawa 2000
 13. G. Zwolińska: Dykta nasza. „Gazeta Lubuska” z 8/9 grudnia 2001
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu