BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żukrowska Katarzyna (Warsaw School of Economics, Poland)
Tytuł
Possible Consequences of the Economic Cooperation between the EU and East-Asian States
Możliwe skutki współpracy gospodarczej między UE a państwami Azji Południowej i Wschodniej
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 126, s. 90-102, tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Asia - Europe : Partnership or Rivalry?
Słowa kluczowe
Międzynarodowa współpraca gospodarcza, Waluta wspólnego rynku, Polityka pieniężna
International economic cooperation, Common currency market, Monetary policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Biorąc pod uwagę dwa warunki decydujące o przyszłych stosunkach między UE a krajami Azji Wschodniej i Południowej, tzn.: (1) udział wzajemnych obrotów w obrotach ogółem obu rynków; (2) stan przygotowania oraz gotowość do pogłębiania integracji w regionie, prowadzącej do wspólnej waluty regionalnej w ASEAN, można starać się prognozować takie posunięcie i jego znaczenie dla wzajemnych kontaktów między UE i ASEAN albo szerzej UE-ASEAN+3 lub ASEAN+5. Opis przyszłych rozwiązań tu zastosowanych można uznać za główny cel tego rozdziału. Analiza przedstawia dwa możliwe scenariusze dla przyszłej współpracy w sferze polityki monetarnej w regionie: wspólną azjatycką walutę lub, jako alternatywę, walutę światową. (abstrakt oryginalny)

Taking into consideration two basic conditions which decide about the future shape of relations between the EU and East and South Asian economics, i.e.: (1) the share of mutual turnover in the total turnover of each of the markets, and (2) preparedness as well as readiness for deepening of integration in the region, leading towards introduction of a regional common currency in ASEAN, one can try to forecast the impact of such a move on mutual economic contacts between the EU and ASEAN or wider EU-ASEAN+3 or ASEAN+5. This task can be considered as the main goal of this paper. The study introduces two scenarios for the future cooperation in monetary sphere for the region: a common Asian currency and as an alternative - a common world currency. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aretis Ph., Fernando de Paula L. (eds.), Financial Liberalization and Economic Performance in Emerging Countries, Palgrave, Macmillan New York and Basingstoke, 2008.
 2. Asian currencies. Chips off the block. Currencies around Asia are more flexible than you think, The Economist, 2-11 June 2010, pp. 79-81.
 3. Economic and financial indicators, The Economist, 15 May 2010.
 4. Eisen S., Benett A., European Union should limit appreciation of euro, Mundell says, Bloomberg Businessweek, Wed. 6. Oct. 2010.
 5. Europe 2020. A Europe strategy for smart, sustainable and inclusive growth, EC, Brussels, 2010.
 6. Global Europe, Competing in the World, Commission Staff Working Document, Commission of European Community, Brussels, 4 October 2006, SEC 2006 1230.
 7. Jones D.M., Smith M.L.R. (eds.), ASEAN and EAST Asian International Relations. Regional Delusion, Edward Elgar, Cheltenham, UK, and Northampton, MA, USA, 2006.
 8. Monetary and Financial Integration in East Asia. The Way Ahead, Vol. 1 and 2, Palgrave Macmillan, New York and Basingstoke 2004.
 9. Żukrowska K., Współpraca państw Azji w zakresie polityki monetarnej, [in:] B. Skulska (ed.), Integracja Azji Wschodniej. Mit czy rzeczywistość?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 67, UE, Wrocław 2009, pp. 89-102.
 10. http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/regions/asean.
 11. http://www.imf.org.
 12. http://www.aseansec.org/7209.htm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu