BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosińska Magdalena (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
The Integration of European and Asian Stock Exchanges: Federation of Euro-Asian Stock Exchanges
Integracja giełd papierów wartościowych Europy i Azji na przykładzie organizacji Federation of Euro-Asian Stock Exchanges
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 126, s. 132-142, rys., wykr., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Asia - Europe : Partnership or Rivalry?
Słowa kluczowe
Giełda papierów wartościowych, Integracja finansowa, Międzynarodowe przepływy kapitałowe, Instytucje rynku kapitałowego
Stock market, Financial integration, International capital flows, Capital market institution
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Federation of Euro-Asian Stock Exchanges (FEAS)
Federation of Euro-Asian Stock Exchanges (FEAS)
Abstrakt
Proces integracji rynków kapitałowych ma duże znaczenie dla rozwoju gospodarki. Powstawanie stowarzyszeń rynków kapitałowych prowadzi do poprawy sposobu zarządzania nimi oraz do wzrostu przepływów kapitałowych między nimi. Dobrze rozwinięte rynki kapitałowe powodują wzrost poziomu oszczędności w gospodarce, co z kolei może być wykorzystane jako źródło nowych inwestycji - a to jest bardzo istotne w dobie kryzysu finansowego. Korzyści wynikające z kooperacji i integracji mogą stać się udziałem giełd papierów wartościowych z Europy i Azji, dzięki powstaniu Federation of Euro-Asian Stock Exchanges (FEAS). Organizacja ta zajmuje się promowaniem rozwoju giełd z regionu Azji i Europy poprzez wzajemne wsparcie i wymianę doświadczeń. (abstrakt oryginalny)

The integration of capital markets has a significant meaning for economy development. When capital markets are associated, they are better managed and the capital flow is wider. Because of well developed capital market the level of savings in economy grows, and it gives opportunity to allocate them in productive investments - and this is the source of economical growth, which is very important in the times of financial crisis. The advantages of capital markets cooperation and integration are available for European and Asian stock exchanges because of the existence of Federation of Euro-Asian Stock Exchanges (FEAS). This organization promotes the development of emerging stock markets in Europe and Asia by supporting each other and exchanging experiences. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bilateral Exchange, http://www.feas.org/bilateral.cfm.
 2. Charter and Mission, http://www.feas.org/Content.cfm?Get=Charter&Top=About.
 3. Dębski W., Bujnowicz I., Integracja i rozwój rynków kapitałowych a wzrost gospodarczy. Przykład Polski, [in:] W. Małecki (ed.) Globalizacja rynków finansowych - implikacje dla Polski, Vizja Press&IT, Warszawa 2007.
 4. Dow Jones Indexes and the Federation of Euro-Asian Stock Exchanges to Design Regional Indexes, http://press.djindexes.com/index.php/dow-jones-indexes-and-the-federation-of-euro-asian-stock-exchanges-to-design-regional-indexes/.
 5. Dow Jones Indexes, http://www.djindexes.com/literature/index.cfm.
 6. Dow Jones, http://www.feas.org/DowJones.cfm.
 7. FEAS Members, http://www.feas.org/MemberIndex.cfm?Top=Members.
 8. History of FEAS, http://www.feas.org/Content.cfm?Get=History&Top=About.
 9. Hooper V., Integration of Stock Exchanges in Regions, [in:] G-15 Conference on Capital Markets: Challenges and Opportunities in the New World, Cairo University, Egypt Cairo 2001.
 10. Nasza część Europy nie powinna zapaść na azjatycką grypę, Gazeta Giełdy "Parkiet", 14.03.2009.
 11. Pieper P., Vogel R., The Stock Market Integration in Latin America, CAER II, Discussion Paper No. 21, Harvard Institute for International Development, Cambridge 1997.
 12. President's Message, http://www.feas.org/Content.cfm?Get=Welcome&Top=About., 16.03.2010.
 13. Sponsors, http://www.feas.org/Contributors.cfm.
 14. Supporting Organizations, http://www.feas.org/Content.cfm?Get=Supporters&Top=Members.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu