BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Novikevičius Vaitiekus (Uniwersytet Michała Römera, Litwa), Vėlyvytė Beata (Sejm Republiki Litewskiej), Visockaitė Audra (Uniwersytet Michała Römera, Litwa)
Tytuł
Preferencje litewskich absolwentów magisterskich studiów ekonomicznych przy wyborze pracy
Employment Preferences of Lithuanian MA Graduates in Economic Studies
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2009, nr 8, s. 81-101, wykr., tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Zatrudnienie absolwentów, Funkcja użyteczności, Preferencje konsumenta
Employment of graduates, Utility functions, Consumer preferences
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Litwa
Lithuania
Abstrakt
Przy wyborze miejsca pracy można kierować się różnymi kryteriami, np. wysokością wynagrodzenia, możliwościami rozwoju lub kariery czy też lokalizacją pracy. Z tego względu ważnym zadaniem jest określenie, które z tych kryteriów jest najbardziej użyteczne. Aby odpowiedzieć na to pytanie, prowadzi się badania funkcji użyteczności czy też tworzy się modele teoretyczne i/lub stosowane w praktyce. Niestety, na Litwie takich badań prowadzi się niewiele. Niniejszy artykuł stanowi próbę wypełnienia tej luki poprzez zbadanie pod względem użyteczności preferencji absolwentów magisterskich studiów ekonomicznych na Litwie, w tym bodźców finansowych, jakimi kierują się oni przy wyborze miejsca pracy. W artykule zdefiniowano funkcję użyteczności, dokonano analizy jej poszczególnych typów. Ponadto wyprowadzono funkcje użyteczności przy wyborze pracy przez absolwentów magisterskich studiów ekonomicznych czterech uniwersytetów, wyodrębniono ich preferencje oraz główne bodźce finansowe zwiększające poziom użyteczności. (abstrakt oryginalny)

People may demonstrate preferences for different alternatives when choosing a workplace, for example: wages, career opportunities or workplace location. It is therefore important to determine which of the alternatives provides the maximum performance for the respondents. For this purpose, the authors have carried out extensive research of utility functions, originated theoretical models and / or employed practically. Unfortunately, there has been a lack of such research in Lithuania. The paper aims to examine the preferences and financial incentives based on the utility aspect Lithuanian master's graduates in economic studies, including financial incentives, when they choose a workplace. The paper formulates the definition of the utility functions and the analysis its types. Moreover, it analyzes the utility functions of the MA graduates in economic studies from four universities, distinguishes their preferences and major financial incentives which give them the maximum utility. Keywords: financial incentives, graduates, preferences, workplace. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aspire InterNeg Glossary. Utility function [on-line]. [Dostęp 23.03.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://interneg.Org/inspire/new_inspire/inspire/2.4/ doc/glossary.html.
 2. Baker W. M., McGregor C. C, Empirically Assessing the Importance of Characteristics of Accounting Students, journal of Education for Business 2000, Vol. 75, No. 3, s. 149- 157.
 3. Edwards W., Barron F. H., SMARTS and SMARTER: Improved Simple Methods for Multiattribute Utility Measurement. Organisational Behavior and Human Decision Processes 1994, Vol. 60, No. 3, s. 306-325.
 4. Glossary of game theory terms. W: Utility function [on-line]. [Dostęp 21.02.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.gametheory.net/dictionary/Utility.html.
 5. Greenberg J., Baron R. A., Behavior in organisations: understanting and managing the human side of work. Boston: Allyn and Bacon, 1993. ISBN 0-205-13831-4.
 6. Hicks J. R., Allen R. G. D., A reconsideration of the theory of value. Economica 1934, Vol. l, No. 2, s. 196-219.
 7. Juceviciene P., Organizacijos elgsena: vadovelis. Kaunas: Technologija, 1996. ISBN 9986-13-433-1.
 8. Keeney R. L., Raiffa H., Decisions with Multiple Objectives: Preferences and Value tradeoffs [online]. Cambridge: Cambridge University Press, 1993 [Dostęp 1.02.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://books.google.com/books?hl=lt&lr=&id=GPE6ZAqGrnoC&oi=fnd&pg= PRll&dq=25.%09Keeney+R.+L.+and+Raiffa+H.+Decisions+with+Multiple+O bjectives&ots=EjDKPtauEx&sig=o08QwOp9HYCm3r5v5)PGSsnAusO#PPPl, Ml. ISBN 0-521-43883-7.
 9. Koo L. C, Tao F. K. C, Yeung J. H. C, Preferential segmentation of restaurant attributes through conjoint analysis. International journal of Contemporary Hospitality Management 1999, Vol. 11, No. 5, s. 242-250.
 10. Maslow A. H., Motyvacija ir asmenybe. Vilnius: Apostrofa, 2006. ISBN 9955-605-19-7.
 11. Pass C. i in., Ekonomikos terminu zodynas. Vilnius: Baltijos Biznis, 1997. ISBN 9986-604-01-X.
 12. Pratt J. W., Risk Aversion in the small and in the large. Econometrica 1964, Vol. 32, No. 1/2, s. 122-136.
 13. Prośkute A., Naudingumo funkcijos ir ją taikymai. Magistra darbas: 04 S - Ekonomika. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2006.
 14. Ramanauskas T., Jakaitiene A., Namu ukiu vartojimo modeliavimas. Pinigu studijos: mokslo darbai. Vilnius: Lietuvos bankas, 2007, nr 1.
 15. Saaty T. L., Highlights and critical points in the theory and application of the Analytical Hierarchy Process. European Journal of Operational Research 1994, Vol. 74, No. 3, s. 426-M7.
 16. Sakalas A., Personalo vadyba. Vilnius: Margi raśtai, 2003. ISBN 9986-09-254-X.
 17. Scholl A., Manthey L., Helm R., Steiner M., Solving multiattribute design problems with analytical hierarchy process and conjoint analysis: An empirical comparison. European journal of Operational Research 2005, Vol. 164, No. 3, s. 760-777.
 18. Snieśka V., Mikroekonomika: vadovelis. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9986-13-550-8.
 19. Swalm R. O., Utility theory - insights into risk taking. Harvard Business Review 1966, No. 44, s. 123-136.
 20. Torrance G. W., Boyle M. H., Horwood S. P., Application of Multi - Attribute Utility Theory to Measure Social Preferences for Health States. Operations Research 1982, Vol. 30, No. 6, s. 1043-1069.
 21. Utility function. W: Financial dictionary [on-line]. [Dostęp 23.03.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Utility+ function.
 22. Utility function. W: Online Glossary of Research Economics [on-line]. [Dostęp 2.04.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://econterms.com/glossary.cgi?query= utility+ function.
 23. Varian H. R., Mikroekonomika: śiuolaikinis poziuris: vadovelis. Vilnius: Margi raśtai, 1999. ISBN 9986091950.
 24. Velyvyte B., Ekonomikos magistranturos studiju absolventu preferencijos ir finansines paskatos. Magistro darbas 04 S - Ekonomika. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2009.
 25. Wang M., Yang J., A Multi - criterion Experimental Comparison of Three Multi - attribute Weight Measurement Methods. Journal of Multi - Criteria Decision Analysis 1999, Vol. 7, No. 6, s. 340-350.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu