BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tokarski Andrzej (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Prywatyzacja a interesy narodowe
Privatization an a National Business
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2009, nr 8, s. 103-117, tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka, Prywatyzacja, Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych
Economy, Privatisation, Privatisation of state owned enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prywatyzacja jest bardzo skomplikowanym procesem budującym gospodarkę rynkową. Stanowi podstawę transformacji ustrojowej w Polsce oraz innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Niesie ze sobą wiele trudności, od przezwyciężenia których zależą jej tempo i skala. Prywatyzacja polskiej gospodarki jest różnie oceniana i budzi ciągle kontrowersje oraz dyskusje nie tylko na płaszczyźnie ekonomicznej, lecz także politycznej. Dotyczą one szczególnie prywatyzacji majątku państwowego. Jedni twierdzą, że jest wielkim sukcesem, inni natomiast podkreślają, że stanowiła okazję do grabieży i afer. Kto ma rację? Czy prywatyzacja okazała się sukcesem, czy też porażką? Celem artykułu jest ukazanie argumentów zwolenników i przeciwników procesów prywatyzacji w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Privatization is a very complicated process that builds a market economy. It entails numerous problems, the overcoming of which depends on the pace and scale of privatization in a particular country. The privatization process of the Polish economy is assessed differently, and still raises a lot of controversy and debate, not only for the economy, but also politics. This is particularly the privatization of state assets. Privatization was one of the foundations for political transformation in Poland and other Central- and Eastern European countries. Some say that was a great success, while for others it was a field for plunder and affairs. Who is right? Is privatization a success or a failure? This paper aims to present the arguments posed by both supporters and opponents of the privatization in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerowicz L., Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok. Warszawa: PWN, 1997. ISBN 83-01-12200-5.
 2. Bałtowski M., Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. Przebieg i ocena. Warszawa: PWN, 1998.
 3. Beksiak J., Państwo w polskiej gospodarce lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Warszawa: PWN, 2001. ISBN 83-01-12737-6.
 4. Bochniarz H., Krajeński S., Sektorowe programy restrukturyzacji i prywatyzacji majątku państwowego. Warszawa: Zespół Zadaniowy ds. Polityki Strukturalnej w Polsce, 1997.
 5. Chilimoniuk E., Czarny E., Otwieranie gospodarki polskiej w okresie transformacji systemowej. Bank i Kredyt 2004, nr 10, dodatek.
 6. Czekaj J., Perspektywy prywatyzacji w Polsce. W: Paszek Z. (red.), Rozważania o gospodarce. Teoria i praktyka. Warszawa-Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1996. ISBN 83-01-12164-5.
 7. Dwożycki A., Sobolewski H., Tłuchowski W., Restrukturyzacja, prywatyzacja i wycena przedsiębiorstwa. Poznań: Wydaw. AE, 2004. ISBN 83-7417-013-1.
 8. Grudzewski W. M., Gra o rynek. Warszawa: WSHiP w Warszawie, 1999. ISBN 83-86919-73-6.
 9. Grzeszczyk T., Mechanizmy prywatyzacji- Kraków: Zakamycze, 1997.
 10. Jarosz M., Kapitał zagraniczny w prywatyzacji. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 1996. ISBN 83-86759-17-8.
 11. Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2010 roku. Warszawa: Ministerstwo Skarbu, 2010.
 12. Kołodko G. W., Ekonomia i polityka transformacji. Warszawa: Poltext, 1999. ISBN 83-86890-67-3.
 13. Kozarzewski P., Prywatyzacja w krajach postkomunistycznych. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 2006. ISBN 83-88490-83-4."
 14. Krajewski S., Prywatyzacja. Restrukturyzacja. Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Warszawa: PWE, 2009.
 15. Kubik A., Prywatyzacja przegrała na słowa. Gazeta Wyborcza z 5.06.2002.
 16. Mały rocznik statystyczny Polski 2007. Warszawa: GUS, 2007.
 17. Ocena przebiegu prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2008 roku. Warszawa: Ministerstwo Skarbu Państwa, 2008, załącznik 2.
 18. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. Warszawa: GUS, 1992-2007.
 19. Rapacki R., Przekształcenia własnościowe w Polsce w latach 1990-2003: próba bilansu. Bank i Kredyt 2004, nr 6, dodatek.
 20. Sadowski Z., Eseje o gospodarce. Warszawa: Bellona, 2000. ISBN 83-11-09236-2.
 21. Salejko-Szyszczak L, Przebieg prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. W: Polsza-kiewicz B. (red.), Problemy gospodarki rynkowej w Polsce. Toruń: Wydaw. UMK, 2004. ISBN 832316282.
 22. Staniek Z., Teoretyczne aspekty polskiej prywatyzacji w okresie transformacji. Warszawa: SGH, 2001.
 23. Suwalski A., Problemy polskiej prywatyzacji. Ekonomiczno-Społeczne uwarunkowania przekształceń własnościowych w latach 1990-1997. Poznań: Wydaw. AE, 1998. ISBN 83-7417-045-X.
 24. Akty prawne
 25. Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Dz. U. Nr 51, poz. 298.
 26. Ustawa z dnia 3 lutego 1993 r o restrukturyzacji przedsiębiorstw i banków. Dz. U. 1993, Nr 18, poz. 82.
 27. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych. Dz. U., Nr 118, poz. 561.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu