BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fijałkowski Łukasz (University of Wrocław, Poland)
Tytuł
Europe and Southeast Asia: Corporate and Social Identities. Prospects for the Norms Diffusion
Europa i Azja Południowo-Wschodnia: tożsamość korporacyjna i społeczna. Możliwość rozprzestrzeniania się norm
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 126, s. 152-162, bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Asia - Europe : Partnership or Rivalry?
Słowa kluczowe
Stosunki międzynarodowe, Tożsamość korporacyjna, Tożsamość narodowa
International relations, Corporate identity, National identity
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej
European Union (EU), Association of South East Asian Nations (ASEAN)
Abstrakt
Poszczególne teorie stosunków międzynarodowych w odmienny sposób wyjaśniają rolę i pozycję UE i ASEAN. Koncentrując się na konkretnych wyjaśnieniach, wykorzystując własną metodologię i punkty wyjścia, różnią się one w kwestii założeń i wniosków. Społeczny konstruktywizm daje w tym wypadku możliwość zmierzenia się z powyższą problematyką w swoisty sposób, m.in. przez koncentrację na koncepcji tożsamości korporacyjnej i społecznej. Tożsamości te są odpowiedzialne za definiowanie interesów i sposoby zachowania aktorów międzynarodowych. Stąd tożsamość UE i ASEAN wpływa na ich wzajemne relacje, a także wspomaga akceptację/odrzucenie pewnych norm międzynarodowych. (abstrakt oryginalny)

Different international relations theories explain the role of the EU and ASEAN' different ways. As they focus on the specific explanation, using their own methodology, and starting points, they differ in the assumptions and explanations. Among others, social constructivism tries to deal with the problem from its specific perspective, focusing on the idea of corporate and social identities. Those identities lead actors to define their interests in certain ways and display particular types of behaviour. Hence, the EU's and ASEAN's identities influence their interactions, and help to support/negate acceptation of different types of norms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Acharya A., Europe and Asia. Reflections on a tale of two regionalisms, [in:] B. Fort, D. Webber (eds.), Regional Integration in East Asia and Europe. Convergence or divergence?, Routledge, London and New York 2006, pp. 312-321.
 2. Acharya A., How ideas spread: Whose norms matter? Norm localization and institutional change in Asian regionalism, International Organization 2004, Vol. 58, pp. 239-275.
 3. ASEAN Charter, ASEAN Secretariat, Jakarta 2008.
 4. Fijałkowski Ł., What kind of regionalism? The ideas of regional co-operation in Southeast Asia, [in:] Z. Šabič, Ł. Fijałkowski, A. Bojinovic Fenko (eds.), Global Impact of Regional International Organizations. Issues of Regionalism and Regional Integration, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, pp. 167-189.
 5. Fort B., Webber D. (eds.), Regional Integration in East Asia and Europe. Convergence or divergence?, Routledge, London and New York 2006.
 6. Haacke J., ASEAN's Diplomatic and Security Culture. Origins, Development and Prospects, Routledge, London and New York 2005.
 7. Higgott R., Alternative models of regional cooperation? The limits of regional institutionalization in East Asia, [in:] M. Telò (ed.), European Union and New Regionalism. Regional Actors and Global Governance in a Post-Hegemonic Era, Ashgate, Aldershot 2007, pp. 75-106.
 8. Jepperson R., Wendt A., Katzenstein P., Norms, identity and culture in national security, [in:] P. Katzenstein (ed.), The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics, Columbia University Press, New York 1996, pp. 33-75.
 9. Mayer H., Is it still called 'Chinese Whispers'? The EU's rhetoric and action as a responsible global institution, International Affairs 2008, Vol. 84, No. 1, pp. 61 -79.
 10. Pardo P.R., The political weakness of the EU in East Asia: A constructivist approach, Asia Europe Journal 2009, Vol. 7, pp. 265-280.
 11. Treaty of Lisbon, Official Journal of the European Union, European Council, Brussels 2007.
 12. Webber D., Regional integration in Europe and Asia. A historical perspective, [in:] B. Fort, D. Webber (eds.), Regional Integration in East Asia and Europe. Convergence or divergence?, Routledge, London and New York 2006, pp. 289-310.
 13. Wendt A., Collective identity formation and the international state, American Political Science Review 1994, Vol. 88, No. 2, pp. 384-396.
 14. Wendt A., Social Theory of International Politics, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
 15. Zielonka J., Europe as a global actor: Empire by example?, International Affairs 2008, Vol. 84, No. 3, pp. 471-484.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu