BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaciow Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Polski e-konsument : założenia metodologiczne badań
Polish e-consumer : Methodological Research Assumptions
Źródło
Marketing i Rynek, 2011, nr 5, s. 27-34, rys., tab.
Słowa kluczowe
Konsument, Zachowania konsumenta, Handel elektroniczny, Metodologia badań, Badania marketingowe, Badania konsumenckie
Consumer, Consumer behaviour, e-commerce, Research methodology, Marketing research, Consumer research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w sieci ważne jest świadome budowanie relacji z klientem. Podstawą budowy trwałych relacji z klientem jest znajomość potrzeb, preferencji, motywów zachowań i decyzji e-klienta (e-konsumenta). W polskiej literaturze nie ma pozycji, która w sposób całościowy systematyzowałaby zagadnienia zachowań nabywczych konsumentów w Internecie. Zespół badaczy Katedry Rynku i Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zaprojektował i realizuje badania, które wypełnić mają lukę informacyjną w tym zakresie. Diagnoza cech i zachowań nabywczych e-konsumentów została dokonana na podstawie informacji ze źródeł pierwotnych. Przeprowadzono badania bezpośrednie metodą wywiadu bezpośredniego, ankiety on-line (internetowej) oraz etnografii wirtualnej (techniką obserwacji uczestniczącej i nieuczestniczącej). Wykorzystanie trzech metod badawczych (wywiadu, ankiety i obserwacji) pozwoliło na pełną identyfikację profilu demograficzno-psychograficznego, wzorów konsumpcji i zachowań nabywczych konsumentów dokonujących zakupów w sieci. W opracowaniu przedstawiono cele, zakresy (podmiotowy, przedmiotowy, przestrzenny i czasowy) oraz metody badawcze wykorzystane w badaniach polskiego e-konsumenta. Uzyskane wyniki stanowią interesujący i wartościowy poznawczo materiał zarówno dla teoretyków rynku, jak i praktyków marketingu. (abstrakt oryginalny)

It is important for companies operating in the internet network to consciously build relationships with customer. The basis for building permanent relationships with customers is the knowledge of needs, preferences, motives, behaviours and decisions of e-customer/e-consumer. There is no position in Polish literature that in a holistic manner would systematize consumer purchasing behaviours issues in the internet. The team of Market and Consumption Department researchers from University of Economics in Katowice, designed and implementing studies that will fill the information gap in that area. Diagnosis of characteristics and purchasing behaviours of e-consumers were prepared according information taken from primary sources. Direct researches were made by personal interviews, on-line (web) surveys and virtual ethnography (participating and not participating observation technique.) The usage of three research methods (interview, questionnaire and observation) allowed for full identification of demographic-psychographic profile, consumption patterns and purchasing behaviours of consumers making on-line shopping’s. The elaboration presents the objectives, ranges (subjective, objective, spatial and temporal) and also the research methods used in studies of Polish e-consumer. The obtained results constitutes an interesting and valuable material for both the market theorists and marketing practitioners. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Badania rynku. Metody, zastosowania, Z. Kędzior (red.), PWE, Warszawa 2005.
 2. E. Duliniec, Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 1994, s. 28.
 3. K. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 145.
 4. Leksykon marketingu, J. Altkorn, T. Kramer (red.), PWE, Warszawa 1998, s. 273.
 5. A. Nikodemska-Wołowik, Jakościowe badania marketingowe, PWE, Warszawa 1999, s. 163.
 6. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych w 2009 r., www.stat.gov.pl
 7. raport_e-handel_polska_2009.pdf
 8. www.apian.net
 9. www.inquisite.com
 10. www.perseus.com
 11. www.stellarsurvey.com
 12. www.surveymonkey.com
 13. www.surveysystem.com
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu