BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zieliński Kazimierz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Konwergencja spożycia prywatnego w Unii Europejskiej
The Convergence of Private Consumption in the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 818, s. 21-35, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Sytuacja społeczno-ekonomiczna, Dochody ludności, Produktywność pracy, Wielkość spożycia, Konwergencja
Social and economic conditions, People's income, Labour productivity, Volume of consumption, Convergence
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Zasadniczym celem przeprowadzanych rozważań jest analiza procesu konwergencji spożycia prywatnego w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Duże rozbieżności w poziomie dochodów i spożycia, a zwłaszcza brak tendencji do ich zmniejszania, stanowią czynnik sprzyjający intensywnym procesom migracyjnym. Szybkie, niezwiązane ze wzrostem produktywności pracy wyrównywanie poziomu dochodów stanowi zagrożenie dla procesów wzrostowych w gospodarce i pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, a więc może prowadzić do wzrostu bezrobocia. Opinie te potwierdza przebieg procesu konwergencji między zachodnimi a wschodnimi landami Niemiec. (fragment tekstu)

The paper focuses on problems in the convergence of wages and private consumption in the European Union. Following a discussion of the theoretical fundamentals, an analysis of convergence types σ and β is presented. Empirical research indicates that convergence is a slow, non-continuous, diverse process in both time and space. The final part of the paper includes reflections on the possibility of influencing the course of the process of convergence. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Barro R., Sala X. i Martin, Convergence, „Journal of Political Economy" 1992, nr 100.
  2. Boldrin M., Canova F., Inequality and Convergence in Europe's Regions Reconsidering European Regionals Policies, „Economic Policy" 2001, nr 32.
  3. Davesi F. i Tabellini G., Unemployment and Taxes. Do Taxes Affect the Rate of Unemployment, „Economic Policy" 2000, nr 30.
  4. Hermes N., Financial Development and Economic Growth: A Survey of the Literature, „International Journal of Development Banking" 1994, nr 12.
  5. Keller W., International Technology Diffusion, „Journal of Economic Literature" 2004, t. 42.
  6. Krugman P., Increasing Returns and Economic Geography, „Journal of Political Economy" 1991, nr 99.
  7. Nickel 1 S., Unemployment and Labour Market Rigidities: Europa versus North America, „Journal of Economic Perspectives" 1997, nr 11.
  8. Rodriguez-Pose A., Fratesi U., Miedzy rozwojem a polityką społeczną - europejskie fundusze strukturalne w regionach celu 1, „Studia Regionalne i Lokalne" 2004, nr 3.
  9. Solnes J. G., Maria-Dolores R., The Impact of European Structural Funds on Economic Convergence in European Countries and Regions [w:] Convergence Issues in the European Union, eds W. Meensen, J. Villaverde, Edward Elgar Publishing Inc., Cheltenham-Northampton 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu