BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kudełko Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Matuszkiewicz Tadeusz (Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie, Wydział Ekonomii w Mielcu)
Tytuł
Analiza i ocena przekształceń strukturalnych województwa podkarpackiego w zakresie struktury pracujących i wartości dodanej brutto na tle pozostałych regionów kraju
An Analysis and Evaluation of Structural Transformations in the Podkarpackie Voivodship - the Structure of the Employed and the Gross Value Added Relative to Poland's Other Regions
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 818, s. 101-123, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Miara Braya-Curtisa, Przekształcenia strukturalne, Konkurencyjność regionów, Struktura pracy, Rozwój regionalny
Bray-Curtis measure, Structural transformation, Regions competitiveness, Work structure, Regional development
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
Struktura pracujących w przekroju sektorów ekonomicznych gospodarki świadczy o stopniu konkurencyjności i nowoczesności gospodarek poszczególnych państw i ich regionów. Badania i analizy dotyczące zarówno samej struktury pracujących w gospodarce regionalnej, jak i dokonujących się w tym zakresie przekształceń strukturalnych są ważnym elementem składowym strategicznej diagnozy gospodarki regionalnej. Wyniki takich badań dostarczają z kolei ważnych informacji, posiadających istotne znaczenie aplikacyjne w procesie kształtowania polityki rozwoju regionalnego kraju, a także informacji na temat luki istniejącej w zakresie zaawansowania rozwoju gospodarczego regionów Polski i regionów rozwiniętych krajów Unii Europejskiej. Daje ona również podstawę do oceny efektywności polityki regionalnej. Ocena siły nowych struktur gospodarki regionalnej ma kluczowe znaczenie dla pomiaru konkurencyjności polskich regionów. Celem niniejszego artykułu jest analiza zmian strukturalnych zachodzących w latach 2003-2006 w województwie podkarpackim na tle pozostałych regionów kraju pod względem struktury pracujących oraz wartości dodanej brutto w przekroju sektorów ekonomicznych. (fragment tekstu)

The article carries out an analysis and evaluation of structural changes in the the Podkarpackie Voivodship on the basis of changes in the structure of employment and gross value added in selected branches of the economy. The Podkarpackie region is presented against the background of Poland's other voidvodships, with a regional- sector cross-section used to describe the structure of employment. This is followed up with an interpretation of Florence's coefficient of regional specialisation broken down by employment in the region's economic sectors. An analysis of indicators on labour surplus by region and economic sector is also presented. Regional changes in employment structure were measured with the help of the Bray-Curtis measure. The last section of the paper offers an analysis of changes in the total gross value added generated by economic sector broken down by region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK - 302, 0
Bibliografia
Pokaż
  1. Metody oceny rozwoju regionalnego, pod red. D. Strahl, Wydawnictwo AE Wrocławiu, Wrocław 2006.
  2. Obrębalski M., Pomiar i identyfikacja wyspecjalizowanych funkcji usługowych regionu jeleniogórskiego, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 472, Wrocław 1989.
  3. Strahl D., Wykorzystanie wskaźnika Herfindalha-Hirschmana do oceny konkurencyjności regionów [w:] Konkurencyjność regionów i przedsiębiorstw, red. A. Rapacz, seria: Gospodarka a Środowisko, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu