BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zieliński Kazimierz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Chorób Roman (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Integracja rolnictwa z przemysłem spożywczym w województwie podkarpackim - analiza dyspersji przestrzennej
The Integration of Agriculture with the Food Industry in Podkarpackie - an Analysis of Spatial Dispersion
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 818, s. 125-137, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Sytuacja gospodarcza, Rolnictwo, Przemysł spożywczy, Modele ekonometryczne
Economic situation, Agriculture, Food industry, Econometric models
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
Zasadniczym celem opracowania jest analiza stanu zaawansowania integracji rolnictwa z przemysłem spożywczym na obszarze Podkarpacia. Przedmiotem szczegółowych rozważań jest przestrzenny aspekt kształtowania się więzi między wspomnianymi segmentami agrobiznesu. Określono i poddano kwantyfikacji wpływ czynników, głównie związanych ze sferą wytwarzania w rolnictwie, determinujących terytorialne zróżnicowanie natężenia związków między producentami rolnymi a przedsiębiorstwami wchodzącymi w skład przemysłu spożywczego. Stosunkowo krótki okres badań (lata 2000 i 2005) wynika z ograniczonych możliwości otrzymania porównywalnych danych liczbowych. Jako podstawową jednostkę terytorialną przyjęto powiat, natomiast miasta funkcjonujące na prawach powiatu włączono do otaczających je obszarów. (fragment tekstu)

The article explores the issue of territorial differentiation in the strength of the relationship between the agriculture and food industries. Following the analysis, the factors which form the spatial dispersion of the bonds between the aforementioned segments of agribusiness are statistically identified. The final part of the paper attempts to quantify the impact of separate factors on the advancedment of integration links between the two industries. (original absract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK - 5042, 0
Bibliografia
Pokaż
 1. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, PWN, Warszawa 1982.
 2. Hellwig Z., Problem optymalnego wyboru predyktant, „Przegląd Statystyczny" 1969, nr 3-4.
 3. Krasowicz S., Kuś J., Czynniki decydujące o wykorzystaniu rodzimej przestrzeni produkcyjnej w Polsce, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1998, nr 1.
 4. Makarski S., Transformacja sfery gospodarczej a rozwój przedsiębiorstw w agrobiznesie [w:] Agrobiznes w krajach Europy Środkowej w aspekcie integracji z Unią Europejską, t. 1, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 5. Małysz J., Procesy integracyjne w agrobiznesie, SGH, Warszawa 1996.
 6. Ostromęcki A., Czynniki warunkujące rozwój integracji pionowej w rolnictwie górskim regionu karpackiego, Wydawnictwo AR w Krakowie, Kraków 2001.
 7. Pawłowski Z., Ekonometria, PWN, Warszawa 1980.
 8. Piwowar J., System integracji rolnictwa z przemysłem spożywczym w Polsce, Politechnika Radomska, Radom 1996.
 9. Siekierski J., Koszty i korzyści integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską [w:] Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską, red. Z. Dach, WSPiM, Chrzanów 1999.
 10. Wacławowicz S, Zieliński K., Analiza produktywności ziemi w rolnictwie województwa krakowskiego, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 387, Kraków 1992.
 11. Wefle A., Ekonometria, PWN, Warszawa 1995.
 12. Wilkin J., Polskie rolnictwo w procesie transformacji - mechanizmy, tendencje i efekty przemian, „Problemy Integracji Rolnictwa" 2000, nr 4.
 13. Woś A., Udział rolnictwa w tworzeniu produktu społecznego i zatrudnienie rolnicze, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2000, nr 2-3.
 14. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne - teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu