BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogalski Maciej (Druk-Intro S.A w Inowrocławiu), Tokarski Maciej (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Przedsiębiorczość akademicka wsparciem dla biznesu
Academic Entrepreneurship in Support of Business Ventures
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2009, nr 8, s. 175-189, rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość akademicka, Przedsiębiorczość, Komercjalizacja, Badania naukowe
Academic entrepreneurship, Entrepreneurship, Commercialization, Scientific research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W nowoczesnej gospodarce coraz większe znaczenie odgrywają innowacyjne firmy tworzone w oparciu o badania prowadzone przez naukowców w ośrodkach akademickich. Otwarcie na biznes oraz wyzwalanie potencjału przedsiębiorczości wśród własnych pracowników naukowych, studentów i doktorantów stanowi bardzo atrakcyjną drogę rozwoju szkół wyższych w wielu krajach i regionach. Celem artykułu jest ukazanie znaczenia, specyfiki i uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Innovative enterprises based on scientific research conducted by academic centres are beginning to play an increasingly important role in modern economy. Opening to business ventures as well as building up abilities to release entrepreneurial potential among research workers, students and candidates for doctoral degree, constitute an attractive way for the growth of higher education institutions in many regions and countries. The aim of the article is to point out the significance, peculiarity and conditioning of the academic entrepreneurship development in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czarnecki M., Centrum UMK ma problem: jak działać, by nie zarobić? Gameta Wyborczą z 4.01.2010.
 2. Czarnecki M., Naukowcy zrobią biznes na swoich wynalazkach. Gameta Wyborcza z 27.01.2010.
 3. Czeladko R., Do wykorzystania są talenty wybitnych informatyków. Rzeczpospolita z 27.11.2009.
 4. European Commission, Cooperation between research system and industry to promote innovative firms. Innovation Paper No. 26.
 5. Knowska A., Tokarski M., Żywiecki P., Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. W: Majewski P., Żywiecki P. (red.), Przedsiębiorczość akademicka w Toruniu. Dobre praktyki Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Wyższej Szkole Bankowej. Toruń: Wydaw. WSB w Toruniu, 2009. ISBN 978-83-923607-8-0.
 6. Lerner J., The University and the Start-Up: Lessons from the Past Two Decades. Journal of Technology Transfer 2005, 30 January, 49-56 (Special Issue in Honor of Edwin Mansfield).
 7. Niewińska A., Nauka, społeczeństwo i biznes muszą współdziałać. Rzeczpospolita z 27.11.2009.
 8. Rogalski M., Tokarski M., Potencjał przedsiębiorczości akademickiej. W: Majewski P., Żywiecki P. (red.), Przedsiębiorczość akademicka w Toruniu. Dobre praktyki Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Wyższej Szkole Bankowej. Toruń: Wydaw. WSB w Toruniu, 2009. ISBN 978-83-923607-8-0.
 9. Spinka [on-line]. [Dostęp 12.12.2009]. Dostępny w World Wide Web: http: //www.spinka.com.pl/index.php?option=com_content&view= article&id=59 &Itemid=56.
 10. Spin-off jako sposób eksploatacji wyników badań, opracowanie powstałe w ramach projektu "IPR Helpdesk" koordynowanego przez Uniwersytet w Alicante przy wsparciu Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, maj 2006.
 11. Stawasz E. i in., 'Przedsiębiorczość akademicka - raport z badania. Warszawa: PARP, 2009. ISBN 978-83-7633-032-7.
 12. Stawasz E. i in., Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out) - zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi - raport z badania. Warszawa: PARP, 2009.
 13. Tamowicz P., Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce. Warszawa: PARP, 2006. ISBN 83-60009-40-6.
 14. The Impact of Innovation. Bank Boston, Massachuset Institute of Technology, March 1997.
 15. Tokarski M., Bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce. W: Bielawska A., Szopa A. (red.), Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami - mikrofirma 2010. Szczecin: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010. Seria: Zeszyty Naukowe nr 585, Ekonomiczne Problemy Usług nr 50.
 16. Akty prawne
 17. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym- Dz. U. 2005, Nr 164, poz. 1365.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu