BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stola Emilia (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Znaczenie wzrostu gospodarczego w rozwoju sektora bankowego w Polsce
The Meaning of Economic Growth for Development of the Banking Sector in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 99, s. 359-368, bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne i międzynarodowe
Słowa kluczowe
Bankowość, Sektor bankowy, Wzrost gospodarczy, Rozwój finansowy
Banking, Banking sector, Economic growth, Fnancial development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zagadnienie wzajemnego oddziaływania wzrostu gospodarczego i rozwoju sektora bankowego najczęściej wyjaśniane jest w ten sposób, że rozwój finansowy jest intensyfikowany przez wzrost ekonomiczny. Przeprowadzone badania w tym zakresie miały za zadanie głównie analizę systemów finansowych zorientowanych rynkowo, a nie bankowo, co stwarza potrzebę analizy w tym kierunku. Celem głównym artykułu było określenie wpływu wzrostu gospodarczego na rozwój sektora bankowego w Polsce w latach 1997-2007. Na podstawie przeprowadzonej analizy danych empirycznych i statystycznych potwierdzono statystycznie istnienie ścisłego związku między badanymi zmiennymi w analizowanym okresie. (abstrakt oryginalny)

The problem of the mutual interaction of economic growth and development of the banking sector is often explained that financial development is intensified through economic growth. Research in this range are rather orientated on the analysis of the financial than on the banking system. Therefore, there is a need for the analysis in this direction. The aim of the article is describing the influence of economic growth on development of the banking sector in Poland between 1997 and 2007. On the basis of the analysis carried out, the existence of the close relations between the studied variables has been proved. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahmed S.M., Ansari M.I., Financial sector development and economic growth: The South Asian experience, "Journal of Asian Economics" 1998, vol. 9, no 3.
 2. Allen R, Gale D., Competition and financial stability, "Journal of Money, Credit, and Banking" 2004, vol. 36, no 3.
 3. Beck Т., Levine R., Stock markets, banks and growth, "Journal of Banking and Finance" 2004, vol. 28.
 4. Beck Т., Levine R., Loayza N., Finance and the source of growth, "Journal of Financial Economics" 2000, vol. 58.
 5. Bujnowicz L, Dębski W., Wpływ wzrostu gospodarczego na rozwój sektora finansowego w Polsce, [w:] Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, red. P. Kapuś, J. Węcławski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.
 6. Chmielewski T., Krześniak A., Czynniki wpływające na rentowność w polskim sektorze bankowym a konkurencyjność po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, [w:] Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, red. A. Manikowski, A. Psyk, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.
 7. Khan M., Senhadij A., Financial development and economic growth: an overview, "Journal of African Economies" 2003, vol. 12.
 8. King R.G., Levine R., Finance, entrepreneurship and growth, "Journal of Monetary Economics" 1993, vol. 32.
 9. Kot S., Jakubowski J., Sokołowski A., Statystyka, Difin, Warszawa 2007.
 10. Kowalewski O., Determinanty rentowności banków w UE-25, [w:] Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, red. P. Kapuś, J. Węcławski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.
 11. Levine R., Financial development and economic growth, views and agenda, "Journal of Economic Literature" 1997, vol. 35, iss. 2.
 12. Levine R., Zervos S., Stock markets, banks and economic growth, "American Economic Review" 1998, vol. 88, iss. 3.
 13. Luszniewicz A., Słaby Т., Statystyka. Teoria i zastosowanie, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 14. Schumpeter J. A., A Theory of Economic Development, Harvard University Press 5th Edition, Cambridge 1955.
 15. Synteza raportu o sytuacji sektora bankowego w 2007 roku, NBP, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu