BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolański Robert (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Środki unijne a innowacje małych i średnich przedsiębiorstw
Union Funds and the Innovation Small and Medium Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 99, s. 423-433, bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne i międzynarodowe
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacje, Środki unijne
Small business, Innovations, EU funds union
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł porusza kwestię wpływu środków unijnych na innowacyjność MSP. Badanie wykazuje znaczną rolę środków unijnych w poprawie innowacyjności przedsiębiorstw, które poprawę innowacyjności widzą poprzez dokonane inwestycje. Istotne są więc środki unijne w formie dotacji na inwestycje poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstw, a w konsekwencji ich innowacyjność. Z badania wynika, iż wielkość przedsiębiorstwa ma duże znaczenie przy wpływie środków unijnych na ich innowacyjność. Im mniejsza firma, tym ma większe trudności w pozyskaniu takich środków. W efekcie znaczna grupa niewielkich firm nie otrzymuje środków unijnych i poziom ich innowacyjności nie ulega poprawie. W celu zmiany tej sytuacji należy przede wszystkim uprościć i usunąć wiele wymogów formalnych uzyskania środków z UE oraz ułatwić MSP dostęp do źródeł finansowania. (abstrakt oryginalny)

Union funds have large matter for the innovation small and medium enterprises (SME). Union funds improve diverse situation in firms, especially closely connected with innovation. Small and medium enterprises have more difficulties with using union funds then large firms. Many small firms don't use union funds, so their innovation not undergo improvement. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Grudzewski W., Hejduk I., Innowacyjność w technice i technologii źródłem przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH, Warszawa 2002.
 2. Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2005.
 3. Innowacyjność przedsiębiorstw, red. J. Bogdanienko, UMK, Toruń 2004.
 4. Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomiczne, PWN, Warszawa-Poznań 2001.
 5. Penc J., Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 6. Poznańska K., Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 7. Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 8. Stawasz E., Innowacje a mała firma, UL, Łódź 1999.
 9. Wolański R., Relacje między bankami a małymi i średnimi przedsiębiorstwami, [w:] Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem, red. F. Bławat, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2005.
 10. Zarządzanie innowacjami. Teoria i praktyka, red. J. Szabłowski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2006.
 11. Wpływ realizacji sektorowego programu operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006" na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw, raport końcowy, PAG Unicon-sult, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu