BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lasek-Surowiec Iwona (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Miary prawnej niezależności banku centralnego
The Measure Of Legal Central Bank Independence
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2009, nr 8, s. 247-259, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Banki centralne, Niezależność banku centralnego, Wyniki badań
Central banks, Central bank independence, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano kluczowe dla dokonania oceny niezależności prawnej (formalnej) banków centralnych miary niezależności. Mimo że obecne wyniki badań dotyczące niezależności prawnej charakteryzują się stosunkowo dużym zróżnicowaniem, przedstawione w artykule wnioski badawcze pozostają w większości aktualne w kontekście pomiaru niezależności prawnej banków centralnych na początku wieku XXI. (abstrakt oryginalny)

The article presents the key to evaluating the legal (formal) independence of central banks. Although the current findings regarding the legal independence are characterized by a relatively large variation, research findings presented in the article are still up-to-date in the context of measuring the central banks independence at the beginning of the 21st century. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahsan A., Skully M., Wickramanayake J., Determinants of central bank independence and governance: problems and policy implications, journal of Administration and Governance 2006, Vol. 1, No. 1.
 2. Alesina A., Macroeconomics and Politics. National Bureau of Economic Research Macroeconomics Annual'1988, Vol. 3. ISBN 0-262-06119-8.
 3. Alesina A., Summers L. H., Central bank independence and macroeconomic performance: some comparative evidence. Journal of Money, Credit, and Banking 1993, Vol. 25, No. 2.
 4. Arnone M. i in., Central bank autonomy: lessons from global trends. International Monetary Fund Working Paper 2007, No. 88.
 5. Arnone M., Laurence B. J., Segalotto J.-F., The measurement of central bank autonomy: empirical evidence for OECD, developing, and emerging economies. International Monetary Fund Working Paper 2006, No. 228.
 6. Chailloux A., Gray S., McCaughrin R., Central bank collateral frameworks: principles and policies. International Monetary Fund Working Paper 2008, No. 222.
 7. Cukierman A., Central bank independence and monetary policymaking institutions: past, present and future. Working Papers Central Bank of Chile 2006, No. 360.
 8. Cukierman A., Central bank strategy, credibility and independence. Cambridge: The MIT Press, 1992. ISBN 0-262-03198-1.
 9. Eggertsson G, Borgne E. Le, A political agency theory of central bank independence. International Monetary Fund Working Paper 2003, No. 144.
 10. Grilli V., Masciandaro D., Tabellini G., Political and monetary institution and public finance policies in the industrial economies. Economic Policy 1991, No. 13.
 11. Huterski R., Niezależność banku centralnego. Toruń: TNOiK "Dom Organizatora", 2000. ISBN 83-87673-89-7.
 12. Pietrucha J., Kamy instytucjonalne polityki pieniężnej. Katowice: Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2008. ISBN 978-83-7246-464-4.
 13. Quintyn M., Taylor M. W., Regulatory and supervisory independence and financial stability. International Monetary Fund Working Paper 2002, No. 46.
 14. Rogoff K, The optimal degree of commitment to an international monetary target. Quarterly journal of Economics 1985, Vol. 100.
 15. Wojtyna A., Szkice o niezależności banku centralnego. Warszawa-Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1998. ISBN 83-01-12755-4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu