BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rojek-Nowosielska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność biznesu a cel maksymalizowania zysku przez przedsiębiorstwa
Corporate Social Responsibility Versus the Aim of Profit Maximizing
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 156, s. 39-49, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność organizacji : metodyka, narzędzia, ocena
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Przedsiębiorstwo, Teoria przedsiębiorstwa
Social Responsibility, Corporate Social Responsibility (CSR), Enterprises, Enterprise theory
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy maksymalizacja zysku jest jedynym celem przedsiębiorstwa i czy realizacja zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw nie jest sprzeczna z potrzebą generowania zysku. Pytanie to jest jednocześnie podstawowym punktem spornym zwolenników i przeciwników tej koncepcji. Oba "obozy" powołują się na autorytety w osobie M. Friedmana i P.A. Samuelsona. Próba rozważań opiera się na przedstawieniu wybranych teorii przedsiębiorstw, które wskazują różne podejście do celów przedsiębiorstwa. Uzupełnieniem artykułu jest nawiązanie do modelowego ujęcia społecznej odpowiedzialności zaproponowanego przez A.B. Carrolla oraz do zasad prowadzenia działalności gospodarczej z Caux.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is an attempt to answer the question whether the profit maximizing is the only purpose of the enterprise, and whether the implementation of the principles of Corporate Social Responsibility is not in contradiction with the need to generate profit. This question is also the primary moot point of supporters and opponents of the concept. Both "camps" refer to the authorities in the person of M. Friedman and P.A. Samuelson. In the article. there are presentations of some theories of companies that demonstrate different approaches to corporate goals. Complemented by the article is a reference to the Corporate Social Responsibility model proposed by A.B. Carroll and the Caux Round Table rules.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Carroll A.B., Buchholtz A.K., Business and Society. Ethics and Stakeholder Management, South-Western Cengage Learning, Mason. OH 2009.
 2. Davis K., The case for and against business assumption of social responsibilities, "Academy of Management Journal" 1973, Vol. 16, No. 2.
 3. Friedman M., Kapitalizm i wolność, Wydawnictwo Centrum im. A. Smitha & "Rzeczpospolita", Warszawa 1993.
 4. Gorynia M., Przedsiębiorstwo w różnych ujęciach teoretycznych, "Ekonomista" 1999 nr 4.
 5. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 6. http://www.cauxroundtable.org/index.cfm?&menuid= 125&parentid=8 (pobrano 5.06.2010).
 7. Klimczak B., Mikroekonomia, AE, Wrocław 2006.
 8. Pettigrew A., Thomas 11., Whittington R. (red.), Handbook of strategy and management, SAGE Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi 2001.
 9. Porada-Rochoń M., Klasyczne teorie przedsiębiorstwa, [w:] J. Engelhardt (red.). Współczesne przedsiębiorstwo, Cedewu, Warszawa 2009.
 10. Rojek-Nowosielska M., Kształtowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, AE, Wrocław 2006.
 11. Whetten D.A., Rands G., Godfrey P., What are the responsibilities of business to society?, [w:] A. Pettigrew, H. Thomas, R. Whittington (red.), Handbook of Strategy and Management, SAGE Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu