BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sokołowska Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Cechy modelu badawczego dotyczącego zarządzania społeczną odpowiedzialnością w małym przedsiębiorstwie
Features of the Research Model Relating to Social Responsibility Management in a Small Enterprise
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 156, s. 50-61, bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność organizacji : metodyka, narzędzia, ocena
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Społeczna odpowiedzialność, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Duże przedsiębiorstwa
Corporate Social Responsibility (CSR), Social Responsibility, Small business, Large enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Założenia badawcze, zasady oraz instrumentarium zarządzania społeczną odpowiedzialnością dotyczą częściej dużych przedsiębiorstw niż małych. Stąd istnieje potrzeba wykazywania specyfiki badania i zarządzania społeczną odpowiedzialnością w tej grupie przedsiębiorstw. Celem artykułu jest identyfikacja głównych cech modelu badawczego dotyczącego zarządzania społeczną odpowiedzialnością w małym przedsiębiorstwie. Treść opracowania stanowi charakterystyka problematyki badawczej, obiektu badań, opis kluczowych etapów procesu badawczego oraz lista kluczowych wytycznych dla budowy modelu badawczego.(abstrakt oryginalny)

Research thesis, rules and instruments of the social responsibility management more apply to large enterprises than small. That is why there is a need to show the specificity of research and management of the social responsibility in this group of enterprises. The article concentrates on the identification of the main features of the research model relating to social responsibility management in a small enterprise. The article characterizes research problems. research object. the main elements of the research process and it also presents instructions for the construction of the research model.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Teoria i praktyka, PWE. Warszawa 2009.
  2. Babbie E., Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  3. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 1996.
  4. Nowak S., Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
  5. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  6. Sokołowska A., Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
  7. Sokołowska A., Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością czynnikiem sukcesu małego przedsiębiorstwa, [w:] M. Czerska. H. Czubasiewicz (red.), Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 2/3/2009, Sopot 2009.
  8. Sokołowska A., Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością w małym przedsiębiorstwie - specyficzne cechy, kluczowe obszary i wybrane sposoby, [w:] A. Potocki (red.), Instrumenty i obszary' przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa 2009.
  9. Sułek M., Świniarski J., Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu