BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Reichel Janusz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Badanie społecznej odpowiedzialności organizacji - co badać i jak?
Research on Corporate Social Responsibility - What and How to Study?
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 156, s. 62-72, rys., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność organizacji : metodyka, narzędzia, ocena
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Metody badawcze
Social Responsibility, Corporate Social Responsibility (CSR), Research methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wysiłek badawczy powinien rozpocząć się od wyjaśnienia ontologicznego statusu przedmiotu badania. Każde badanie powinno się zacząć od ontologicznych kwestii: czy przedmiot zainteresowania istnieje, w jaki sposób istnieje? Dopiero potem można przejść do epistemologii i zastanawiać się. jak możemy ten przedmiot zainteresowania poznać i opisać. Artykuł prezentuje kilka możliwych ujęć statusu ontologicznego społecznej odpowiedzialności organizacji oraz właściwe dla tych ujęć sposoby badania, zarysowując możliwe do zastosowania metody i narzędzia badawcze. Ponadto na użytek artykułu poddano jakościowej analizie treści artykuły z jednego z opracowań poświęconych CSR w celu sprawdzenia, jak często stosowany jest opisany rygor podejścia naukowego.(abstrakt oryginalny)

Research effort should always begin with an explanation of the ontological status of an object that we are interested in. Each research should start from the ontological questions: whether the object of our interest really exists. and how it exists? Then a researcher can go next step to the epistemology which can help to determine the best research methods and tools. The article presents several possibilities of the ontological status of social responsibility of an organization and outlines methods and research tools that are possible to apply. In addition, the purpose of the article is to perform a qualitative content analysis of articles from one of the studies devoted to CSR in order to check how often their authors follow the described rigour of scientific approach.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Banasiewicz K., Rola interesariuszy prywatnych i instytucjonalnych w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności organizacji, [w:] Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.). Społeczna odpowiedzialność biznesu. Uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 42, UE, Wrocław 2009.
 2. Brooks L.J., Dunn P., Business & Professional Ethics for Directors, Executives & Accountants, South-Western C engage Learning. Mason. OH, 2010.
 3. Crane A., Matten D., Business Ethics. Oxford University Press, New York 2007.
 4. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictw o Naukowe PW N. Warszawa 2004.
 5. Kaczocha W., Filozoficzno-etyczne rozwinięcie idei społecznej odpowiedzialności biznesu, [w:] Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 42, UE, Wrocław 2009.
 6. Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 7. Nowa encyklopedia powszechna PWN, PWN, Warszawa 1998, T. 2 ,4 , 5.
 8. Pisz Z., Rojek-Nowosielska M. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 42, UE, Wrocław 2009.
 9. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 10. Steinmann H., Schreyógg G ., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
 11. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PW E, Warszawa 1998.
 12. Strumińska-Kutra M., Władza i odpowiedzialność przedsiębiorstw w obliczu konfliktu ekologicznego. Wstępne wyniki analiz empirycznych, [w:] Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 42, UE, Wrocław 2009.
 13. Sułkowski Ł., Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu