BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulig-Moskwa Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Modele relacji pomiędzy społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw a public relations
Models of Relation between Corporate Social Responsibility and Public Relation
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 156, s. 86-95, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność organizacji : metodyka, narzędzia, ocena
Słowa kluczowe
Public relations, Społeczna odpowiedzialność, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Public relations, Social Responsibility, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia cztery różne modele zależności społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i public relations. Artykuł nie wskazuje właściwego modelu, lecz pokazuje zależności między CSR a PR na tle różnego definiowania i rozumienia public relations, przy założeniu jednoznacznego definiowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

The article presents four different models of relation between CSR and PR. The article does not indicate one right model but it shows a relation between CSR and PR working on the assumption that there is an unambiguous way of CSR defining but many possibilities of defining and understanding of PR.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamus-Matuszyńska A ., Możliwości PR jako dyscypliny naukowej, [w:] H. Przybylski (red.), Public Relations: sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce, AE, Katowice 2007.
 2. Frankental P., Corporate Social Responsibility a PR invention?, "Corporate Communications: An International Journal" 2001, Vol. 6, No. 1.
 3. Gordon J.C., Interpreting definitions of public relations: Self assessment and a symbolic interactionism-based alternative, "Public Relations Review " 1997, Vol. 23, No. 1.
 4. Green Paper. Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, COM (2001) 366 final, Brussels, 18.7.2001, http://europa.eu/documentation/official-docs/green-papers/index_pl.htm (pobrano 20.04.2010).
 5. Grunig J.E., Hunt T., Managing Public Relations, Holt. Rinehart and Winston, N e w York 1984.
 6. Harlow R.F., Building a public relations definition, "Public Relations Review" 1976 (Winter), No. 2.
 7. Hope E., Odpowiedzialność społeczna firm - narządzie PR czy coś więcej, [w:] J. Olędzki, D. Tworzydło (red.), Public relations, znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 8. Hope E., Społeczna odpowiedzialność - narzędzie PR czy coś więcej?, [w:] P. Kulawczuk, A. Poszewiecki (red.), Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwem, Uniwersytet Gdański. Gdańsk 2007.
 9. Kulig-Moskwa K., Public relations a wybrane pojęcia pokrewne, [w:] M. Przybyła (red.), Zarządzanie 6: Wybrane obszary funkcjonalne instytucji, UE, Wrocław 2008.
 10. Kulig-Moskwa K" Public relations małych przedsiębiorstw, praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, Wrocław 2008.
 11. Nickels W.G., Zrozumieć biznes, Bellona, Warszawa 1995.
 12. Olędzki J., Public relations w komunikacji społecznej, [w:] J. Olędzki, D. Tworzydło (red.), Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 13. Rozwadowska B., Public relations - teoria, praktyka, perspektywy, Studio Emka, Warszawa 2002.
 14. Seidel F.P., Public Relations w praktyce, Felberg, Warszawa 2003.
 15. Szamańska A., Public relations w systemie komunikacji marketingowej, Unimex, Wrocław 2005.
 16. Wierzbowska T., Postrzeganie CSR wśród PR-owców w Polsce 2006, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Polskie Stowarzyszenie Public Relations, ttp://old.fob.org.pl/cms_a/upload/file/Badania/csr_pr_raport.pdf.
 17. Wierzbowska T. (red.), Raport z badań: Postawy PRowców wobec idei CSR, Warszawa 2006.
 18. Wójcik K., Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Placet, Warszawa 2005.
 19. Wójcik K., Public relations wśród naukowych dyscyplin i badań za granicą i w Polsce, [w:] H. Przybylski (red.), PR: sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce, AE, Katowice 2004.
 20. www.proto.pl/raport_proto/info?itemld=26009.
 21. Zelmer Z., Public relations - kreowanie reputacji firmy, Poltext, Warszawa 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu