BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ratajczak Marcin (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Stawicka Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Historyczne uwarunkowania rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu
Historical Conditions of the Development of Corporate Social Responsibility
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 156, s. 96-102, bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność organizacji : metodyka, narzędzia, ocena
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Social Responsibility, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pierwsze wzmianki dotyczące odpowiedzialności w biznesie, a raczej działalności gospodarczej pojawiały się już w Biblii, kiedy dominowało przesłanie ewangelicznej zasady braterstwa. Jednak dopiero w XIX w. powstały ustawy i normy prawne, które określały stosunki pomiędzy biznesem a otoczeniem. Zaczęto podkreślać ważność odpowiedzialności przedsiębiorstw, tym bardziej że postęp i rozwój ekonomiczny, chęć szybkiego zysku, a z tym często związane nielegalne działania, skandale, powodowały szkody ekonomiczne i moralne w całym społeczeństwie i środowisku. Celem artykułu jest analiza historycznych aspektów tworzenia strategii społecznej odpowiedzialności biznesu jako wstępu do przeprowadzenia badań nad zainteresowaniem powyższą koncepcją wśród przedsiębiorców polskich w sferze agrobiznesu.(abstrakt oryginalny)

The first mention of accountability in business, or rather economic activity appeared in the Bible, where it is possible to find the dominant message of the Gospel principle of brotherhood. But only in the 19th century the law and legal norms were formed which defined the relationship between business and environment. They began to emphasize the importance of corporate responsibility, the more that progress and economic development and the desire to make a quick profit which was often connected with illegal activities and scandals caused the economic and moral damage to the whole society and the whole environment. This article aims to analyze the historical aspects of the creation of Corporate Social Responsibility strategy as an introduction to research into getting Polish entrepreneurs in the field of agribusiness interested in this concept.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Klemens Aleksandryjski, Czy człowiek bogaty może być zbawiony?, przeł. J. Czuj, Warszawa 1953, za: M. Starowieyski (red.), Ojcowie żywi, Wydawnictw o PAX, Warszawa 1979.
 2. Business for Social Responsibility, http://www.bsr.org/resourcecenter/ (pobrano 12.02.2007).
 3. Carroll A.B., Corporate Social Responsibility. Evolution o f a definitional construct, "Business & Society" 1999, Vol. 4.
 4. Davis K., Can business afford to ignore social responsibilities?, "California Management Review" 1967, Vol. 2.
 5. Davis K., The case for and against business assumption of social responsibilities, "Academy of Management Journal" 1973, Vol. 4.
 6. Ewangelia św. Mateusza 19,24. Wydawnictwo Święty Wojciech, Warszawa 2010.
 7. Johnson H.. Business in Contemporary Society: Framework and Issues, Greenwood Press, Westport 1971.
 8. Jones T.M., Corporate Social Responsibility revisited, redefined, "California Management Review" 1999, Vol. 3.
 9. McGuire J., Business and Society, McGraw Hill, New York 1963.
 10. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 11. Walton C.C., Enriching Business Ethics, Springer-Verlag, 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu