BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimkiewicz Katarzyna (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako wyraz kultury organizacyjnej
Corporate Social Responsibility as an Expression of Organizational Culture
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 156, s. 136-146, rys., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność organizacji : metodyka, narzędzia, ocena
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Społeczna odpowiedzialność
Organisational culture, Corporate Social Responsibility (CSR), Social Responsibility
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
We współczesnej dyskusji na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (SOP) widoczna jest tendencja do wpisywania jej w zakres codziennych praktyk biznesowych. Zauważyć można jednak, że sposób, w jaki w przedsiębiorstwie rozumie się SOP, jest ściśle związany ze sposobem rozumienia roli przedsiębiorstwa w życiu społeczno-gospodarczym oraz postrzeganiem jego podstawowych zadań względem społeczeństwa. Rozumienie i wdrażanie SOP zależy zatem od podstawowych przekonań i wartości zakorzenionych w kulturze przedsiębiorstwa. W artykule przedstawia się istotę kultury organizacyjnej oraz przykłady modeli zależności kultury organizacyjnej względem poziomu działań z zakresu SOP.(abstrakt oryginalny)

In a modem discussion about Corporate Social Responsibility (CSR) some clar trend can be distinguished of CSR being a part of casual business practices. The way which CSR is understood in an organisation is strongly connected to the way how the main role of the organisation is seen in socio-economic life. As a consequence, the implementation of CSR depends on the primary beliefs and values rooted into the organisational culture. In this article, the connections between the organisational culture and the realisation of CSR are considered. The main aspects of the organisational culture are presented as well as some examples of relations between the organisational culture and socially responsible actions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aniszewska G., Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu, "Przegląd Organizacji" 2004, nr 1.
 2. Basu K., Palazzo G., An inductive typology for Corporate Social Responsibility, "Academy of Management Best Conference Paper" 2005.
 3. Becker M., Personalentwicklung - Bildung, Fórderung und Organisationsentwicklung in der Praxis und Theorie, SchSffer-Poeschel, Stuttgart, 2001.
 4. Crane A., Matten D., Spence L.J., Corporate Social Responsibility. Readings and Cases in a Global Context, Routledge, London-New York 2008.
 5. Filek J., O wolności i odpowiedzialności podmiotu gospodarującego, AE, Kraków 2002.
 6. Freeman R.E., Gilbert D.R., Jr., Unternehmensstrategie, Ethik undpersónliche Verantwortung, Campus Verlag Frankfurt-New York 1991.
 7. Grayson D., Hodges A ., Corporate Social Opportunity: Seven Steps to make Corporate Social Responsibility Work for Your Business, Greenleaf, Sheffield 2004.
 8. Konecki K., Reprodukcja w kulturze organizacyjnej - co odtwarza kultura organizacyjna?, [w:] L. Zbiegień-Maciąg, W. Pawnik (red.), Organizacje przyszłości. Szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej, Poldex, Kraków 2003; por. http://qsr.webd.pl/KKonecki/publikacje/publikacja21.htm (pobrano 23.04.2010).
 9. Rozkwitalska M., Kultura organizacyjna korporacji transnarodowych oparta o społeczną odpowiedzialność, "Organizacja i Kierowanie" 2006, nr 2.
 10. Schein E.H., Organizational culture, "American Psychologist" 1990, Vol. 45.
 11. Schein E.H, Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1985.
 12. Schermerhom J.R., Jr., Zarządzanie, PWE, Warszawa 2008.
 13. Steinmann H., Kamiński R., Miękka kultura przedsiębiorstwa a teoria zarządzania przedsiębiorstwem, "Organizacja i Kierowanie" 2001, nr 3.
 14. Walkowiak R., Kultura organizacyjna jako determinanta działań społecznie odpowiedzialnych, [w:] M. Juchnowicz (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Wolters Kluwer, Kraków 2009.
 15. Wheeler D., Colbert B., Freeman R.E., Focusing on value: Reconciling Corporate Social Responsibility, sustainability and a stakeholder approach in a network world, "Journal o f General Management" 2003, Vol. 28, No. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu