BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grochmal Stanisław (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Elementy kultury organizacyjnej jako determinanty działań społecznie odpowiedzialnych w przedsiębiorstwach Ekonomii Komunii
Elements of Organizational Culture as the Determinants of Socially Responsible Activities in the Economy of Communion Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 156, s. 147-158, bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność organizacji : metodyka, narzędzia, ocena
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Kultura organizacyjna
Social Responsibility, Corporate Social Responsibility (CSR), Organisational culture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono ideę Ekonomii Komunii zainspirowaną w 1991 r. przez Chiarę Lubich, założycielkę i ówczesnego prezydenta Ruchu Focolari, oraz urzeczywistnienie tej idei w wymiarze światowym. Przedstawiono argumenty wskazujące na Ekonomię Komunii jako ewolucję Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (ang. CSR) oraz nowe elementy tworzące kulturę organizacyjną przedsiębiorstw realizujących tę ideę jako wyznaczniki działań społecznie odpowiedzialnych. Opracowana na podstawie doświadczenia wielu przedsiębiorstw doktryna Ekonomii Komunii oraz wynikająca z niej kultura organizacyjna stanowią źródło rozważań nad rozszerzeniem pojęcia społecznej odpowiedzialności.(abstrakt oryginalny)

In the paper the idea of the Economy of Communion (EC) is presented. EC was inspired in 1991 by Chiara Lubich, a foundress and contemporary President of the Focolare Movement. The realization of this idea in the world dimension is also presented. The arguments for the Economy of Communion as an evolution of Corporate Social Responsibility (CSR) and the new elements of the organizational culture of firms realizing this idea as the determinants of socially responsible activities are quoted. The doctrine of EC, which is worked out and based on experiences of many firms, and organizational culture are the source of considerations on the enlargement of conception of social responsibility.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstiv, PWE, Warszawa 2009.
 2. Andringa L., U na valutazione della Corporate Social Responsibility (CSR) alia luce dell'esperienza delle imprese di Economia di Comunione, [w:] L. Bruni, L. Crivelli (edd.), Per una economia di comunione; un approccio multidisciplinare, Citta Nuova Editrice. Roma 2004 , s. 115- 130.
 3. Biela A., Przestanie jedności. Laudacja wygłoszona 19 czerwca 1996 z okazji nadania tytułu doktora honoris causa KUL Chiarze Lubich, Zeszyty Naukowe KUL, 39, Lublin 1996, s. 195-211.
 4. Brummer J.J., Corporate Responsibility and Legitimacy, Greenwood Press, Westport, VA, 1991.
 5. Bruni L., Crivelli L. (edd.). Per una Economia di Comunione; un approccio multidisciplinare, Cittż Nuova Editrice, Roma 2004.
 6. Crook C., The good company: A sceptical look at corporate social responsibility, "The Economist" 2008, January.
 7. Ferrucci A., Le nuove linee per condurre un'impresa di Economia di Comunione, http://www.edconline. org/index.php/it/notiziari-edc/notiziario-edc/n-28/516-le-nuove-linee-per-condurre- %20%20%0B%20%20%20unimpresa-di-economia-di-comunione.html.
 8. Filek J., Jeśli biznesem biznesu jest biznes, "Tygodnik Powszechny", 24.04.2005.
 9. Fortunati L.V., Baldarelli M.G., Aspetti etici e sistema informativo nelle aziende d e ll'economia di comunione: prime proposizioni, [w:] L. Bruni, V. Pelligra (edd.), Economia come impegno civile, Citta Nuova Editrice, Roma 2002.
 10. Global Compact, 10 zasad GC, http://www.gIobalcompact.org.pl/pol/Global-Compact/10-Zasad-GC.
 11. Golin E., Parolin G., RainbowScore® - Strategy and accounting for multi-dimensional value, [w:] M. De Witte, J. Jonker (eds.), Management Models fo r Corporate Social Responsibility, Springer-Verlag, 2006,http://www.un.org/esa/socdev/csd/2003.html.
 12. Jan Paweł II, Centesimus Annus, n. 42. A AS 83 (1991).
 13. Lubich C., L 'Economia di Comunione. Storia e profezia, Citta Nuova Editrice, Roma 2001.
 14. Merla L., La responsabilita sociale delle aziende aderenti al progetto "Economia di Comunione", Tesi di laurea, Universita degli Studi di Bergamo, 2003.
 15. Pelligra V., Ferrucci A ., Economia di Comunione: una cultura nuova, "Quademi di Economia di Comunione" 2001, n. 1, AIEC, Genova.
 16. Rapporto sulla destinazione degli aiuti EdC, Economia di Comunione, http://www.edc-online.org/index.php/it/notiziari-edc/notiziario-edc/n-29.html.
 17. Sacconi L. (ed.), Guida critica alla Responsabilita sociale e al governo d 'impresa, Bancaria Editrice, Roma 2005.
 18. Zamagni S., L 'economia del bene comune, Citt& Nuova Editrice, Roma 2008, s. 148-172.
 19. Zamagni S., L 'etica cattolica e lo spirito del capitalismo, Working Paper No. 49, Facolta di Economia, Universita di Bologna, 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu