BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Banasiewicz Kazimierz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wolontariat korporacyjny jako jeden z przejawów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa
Corporate Volunteering as One Activities of Corporate Social Responsibility
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 156, s. 159-172, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność organizacji : metodyka, narzędzia, ocena
Słowa kluczowe
Wolontariat, Społeczna odpowiedzialność, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Volunteering, Social Responsibility, Corporate Social Responsibility (CSR), Human Resources Management (HRM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie na wolontariat korporacyjny jako jeden z przejawów działań podejmowanych przez organizacje w celu realizacji zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Autor wskazuje miejsce wolontariatu w kompleksie zagadnień związanych ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa, posługując się przykładami opisanymi w raporcie Odpowiedzialny biznes w Polsce 2009. Dobre praktyki. Konkluzję artykułu stanowi wskazanie na wolontariat korporacyjny jako nie w pełni wykorzystywany zasób mieszczący się w ramach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to show that Corporate Volunteering is one of the activities taken up by organizations in order to implement the rules of Corporate Social Responsibility. The author points out the place of volunteering in the spectrum of issues connected with Corporate Social Responsibility. using the examples described in the report Responsible Business in Poland 2009. Good Practices. The author focuses on mentioning both high expectations from volunteering in the creation of the enterprise's image and the positive effects of volunteering in the field of human resources (the employee's motivation). The conclusion of the article is showing corporate volunteering as not completely exploited resources of Corporate Social Responsibility.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Archambault E., Le benevolat en France et en Europe, \"Pensće plurielle\" 2005/1, n° 9.
 2. Corporate Citizenship around the World, Global Education Research Network, Boston College, www.cccdeutschland.org/de/system/files/GERN_for_vveb.pdf.
 3. Czapiński J., Kapitał społeczny, [w:] J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2009.
 4. Dyakowska I., Słowo wstępne, [w:] / ogólnopolskie badania wolontariatu pracowniczego - raport, http://www.wolontariatpracowniczy.pl/var/resources/files/File/BADANIA_www.pdf.
 5. \"Harvard Business Review Polska\", grudzień 2009 - styczeń 2010.
 6. Herzig Christian, Corporate Volunteering in Germany. Survey and Empirical Evidence, Centre for Sustainability Management, LUneburg 2004.
 7. Hills G., Mahmud A., Volunteering for Impact, FSG Social Impact Advisors 2007, Sponsored by Pfizer.
 8. Junik M., Wracają czyny społeczne. I nie ma się czego wstydzić, http://www.gazetawroclawska.pl/ tronaglowna/6367,wracaja-czyny-spoleczne-i-nie-ma-sie-czego-wstydzic,id.t.html#material_2.
 9. Ochman M., Jordan P., Wolontariusze - źródłem siły organizacji, http://www.wolontariat.rg.pl/repository/Publikacje/Teksty/wolZrodloSily.pdf.
 10. Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2009.
 11. Oleniuch 1., Korzyści z wolontariatu pracowniczego w dobie wzrostu konkurencyjności i niepewności otoczenia, [w:] M. Kunasz (red.), Problemy gospodarowania w dobie globalizacji - materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 12. Quirk D., Corporate Volunteering. The Potential and the Way Forward, The Wellington Volunteer Centre, Wellington 1998.
 13. Uchwała nr 60 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. w: sprawie czynów społecznych oraz pomocy Państwa w ich organizowaniu i realizacji, \"Monitor Polski\" 1984 nr 11, poz. 75.
 14. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, DzU 2003 nr 96, poz. 873.
 15. Wehner T., Lorenz C., Gentile G.-C., Corporate Volunteering - Das hohe C der unternehmerischen Verantwortung, [w:] Potenziale imd Herausforderungen, \"Zeitschrift flir Ftihrung und Organisation\" 2008. Jg. 77, s. 352-359.
 16. Wstępna informacja nt. wyników Badania stowarzyszeń, fundacji i organizacji społecznych (SOF-1) zrealizowanego w 2009 r., Departament Badań Społecznych GUS, http://www.stat.gov.pl/cps/ rde/xbcr/gus/PUBL_os_wstepna_informacja_nt_wyn2008.pdf.
 17. Zaorska A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2007.
 18. http://twojbiznes.infor.pl/index.php/dzialy/flrma-i-pracownicy/artykul-1303397.html.
 19. http://www.wolontariatpracowniczy.pl/index.php?a=page/cstudy_71.
 20. http://www.woIontariatpracowniczy.pl/index.php?a=newses/show/badania/356#.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu