BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pasierbiak Paweł (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland)
Tytuł
Barriers of the Development of the European Union's Exports to Japan
Bariery rozwoju eksportu Unii Europejskiej do Japonii
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 126, s. 306-315, tab., wykr., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Asia - Europe : Partnership or Rivalry?
Słowa kluczowe
Eksport, Bariery rozwojowe, Pozataryfowe bariery handlowe
Export, Development barriers, Non-tariff trade barriers
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autor artykułu koncentruje się na wskazaniu barier w rozwoju eksportu Unii Europejskiej do Japonii występujących w latach 2000-2009. Tradycyjnie istniejące bariery strukturalne straciły na znaczeniu, a bariery celne również nie stanowią najważniejszej przeszkody. Główne bariery wynikają z zastosowania instrumentów nietaryfowych. Japońskie normy, standardy, procedury certyfikowania, brak uznania dla procedur oceny zgodności dokonywanych przez kraje eksportujące oraz stosowne organy międzynarodowe stanowią skuteczne ograniczenia w rozwoju eksportu UE do Japonii. Ich redukcja skutkowałaby pojawieniem się silnego efektu bogactwa wynikającego ze wzrostu wartości eksportu. (abstrakt oryginalny)

The author has focused on a task to indicate barriers which reduce European Union's exports to Japan within the period of 2000-2009. Traditionally existing structural barriers have been losing their importance, while tariffs also do not constitute the main obstacle to exports. Main impediments come from utilization of non-tariff measures. Japanese norms, standards, certification procedures and a lack of acceptance of evaluations made by the EU exporters or international bodies form an efficient barriers in the development of the EU's exports to Japan. A reduction of these barriers could implicate a strong welfare effect as the value of exports would increase. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Assessment of Barriers to Trade and Investment between the EU and Japan. Final Report, Copenhagen Economics, November 2009.
 2. Dent C.M., The European Union and East Asia. An Economic Relationship, Routledge, London 1999.
 3. External and Intra-European Union Trade - Statistical Yearbook. Data 1958-2008, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2009.
 4. External and Intra-European Union Trade. Monthly Statistics 2009, No. 12.
 5. Hsu R.C., The MIT Encyclopedia of the Japanese Economy, MIT Press, Cambridge 1999.
 6. International Trade Statistics 2009, WTO, Geneva 2009.
 7. McCurry J., Mandelson Calls on Japan to Lift 'Invisible' Barriers to Free Trade, http://www.guardian,co.uk/business/2009/oct/06/mandelson-japan-free-trade-carmaking.
 8. Pasierbiak P., Miejsce Unii Europejskiej w zagranicznej ekspansji Japonii, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.
 9. The Relationship of Companies and Banks as Cross-shareholdings Unwind - Fiscal 2002 Cross-shareholding Survey, NLI Research Institute, http://www.nli-research.co.jp/english/economics/2003/ eco031118.html.
 10. World Tariffs Profiles 2008, WTO, Geneva 2008.
 11. World Tariffs Profiles 2009, WTO, Geneva 2009.
 12. WTO Statistics Database, http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu