BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlas Iwona (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
Trade Relations between Poland and Asian Economies from 2006 to 2008
Relacje handlowe Polski z krajami Azjatyckimi w latach 2006-2008
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 126, s. 316-325, tab., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Asia - Europe : Partnership or Rivalry?
Słowa kluczowe
Międzynarodowa współpraca gospodarcza, Wymiana handlowa, Partner handlowy
International economic cooperation, Trade exchange, Business partners
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Azja, Chiny
Asia, China
Abstrakt
Przejawem oraz efektem procesów internacjonalizacji oraz globalizacji jest wzrost intensywności powiązań handlowych, kapitałowych i technologicznych między podmiotami z różnych części świata. Ważnym podmiotem tych procesów są gospodarki azjatyckie. Polska również aktywnie uczestniczy w tych procesach, co jest w dużej mierze rezultatem uruchomionych na przełomie lat 80. i 90. XX w. przemian politycznych, ekonomicznych oraz społecznych. Jednak w przypadku polskiej gospodarki występuje duży stopień regionalizacji powiązań, zwłaszcza relacji handlowych, i ich wyraźna koncentracja w Europie. Nie oznacza to jednakże braku takowych stosunków między Polską a krajami azjatyckimi. Celem artykułu jest przedstawienie gospodarek azjatyckich jako partnerów handlowych Polski. (abstrakt oryginalny)

A rise in the intensity of trade, capital and technological relations between subjects from different parts of the world can be seen as both a sign of and a result of internationalization and globalization. Asian economies represent an important group of subjects of the processes. Poland is an active participant of internationalization and globalization as well. Poland's involvement in the world economy has resulted from political, economic and social changes introduced in late 1980s and the beginning of the 1990s. In the case of the Polish economy, however, a strong regionalization of relations is observed. Especially Poland's trade relations concentrate in Europe. Obviously it does not mean the absence of such cooperation between Poland and Asian economies. The paper aims at analyzing the development of trade relations between Poland and Asian partners from 2006 to 2008. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Azam G., China in global trade, The Financial Express 2010, Vol. 18, No. 246, April 6th, http://www.thefinancialexpress bd.com/more.php?news_id= 96925&date=2010-04-06.
 2. Balassa B., Trade liberalization and 'Revealed Comparative advantage', Manchester School of Economic and Social Studies 1965, Vol. 33.
 3. Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2003.
 4. Budzowski K., Wydymus S. (eds.), Handel zagraniczny: metody, problemy, tendencje, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1999, part I.
 5. Czarny E., Teoria i praktyka handlu wewnątrzgałęziowego, Warszawa 2002.
 6. Financial crisis may hamper expected increase in Poland-China trade, People 's Daily Online, 6 March 2009, http://english.peopledaily.com.cn/90001/90776/90883/6608187.html.
 7. http://www.expo2010.com.p1/#/en/news/dd0083bb59e70ac0ea2d4b6f51c2b04c.
 8. Pawlak W., Poland is Open to the East, www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/.../WPawlakPolishMarket_070808.pdf.
 9. Pawlas I., Tendera-Właszczuk H., Poland's Economy Competitiveness with Respect to the Integration with the European Union, Warsaw University Centre for Europe, Warsaw 1999.
 10. Ratajczyk A., China in Poland, The Warsaw Voice, 23 February 2010.
 11. Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2007, GUS, Warszawa 2007.
 12. Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2008, GUS, Warszawa 2008.
 13. Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2009, GUS, Warszawa 2009.
 14. Rynarzewski T. (ed.), Teoria handlu międzynarodowego a współczesna gospodarka światowa, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu