BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Maciej J. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Spółki gminne w Polsce : formuła, cele i zakres działania
Municipality Companies in Poland. Formula, Objectives and Scope of Activities
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2011, nr 1-2, s. 17-26, tab.
Słowa kluczowe
Działalność gospodarcza gminy, Spółki, Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, Przedsiębiorstwo komunalne
Municipal economic activity, Companies, Public utility company, Utility plant
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł podejmuje problematykę funkcjonowania spółek powołanych przez gminy. Zdecydowana większość z nich realizuje zadania o charakterze użyteczności publicznej. Ustawodawca pozostawił jednak możliwość powołania w pewnych przypadkach spółek gminnych podejmujących w szerszym zakresie działalność gospodarczą. Autor analizuje interdyscyplinarne pojęcia odnoszące się do tych spółek zawarte w ustawie o gospodarce komunalnej oraz porównuje zakres funkcjonowania spółek gminnych i związanych z tym zależności (statystycznych) w polskich województwach (ze szczególnym wskazaniem na województwo zachodniopomorskie). (abstrakt oryginalny)

The article discusses the issue of the functioning of companies established by municipalities. The decided majority of them fulfil public service tasks. However, the legislator gave the ability to establish municipal companies conducting business activities to a greater extent, in certain cases. The author analyses the interdisciplinary notions which apply to those companies which are included in the Act on Municipal Management and compares the scope of operation of municipal companies and the related (statistical) dependencies in Polish voivodships (focussing especially on the Zachodniopomorskie Voivodship). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Banasiński C., M. Kulesza, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2002.
 2. Denek E., Usługi bankowe dla samorządu terytorialnego, Warszawa 2000, s. 21.
 3. Dziemianowicz W., Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne - inwestorzy zagraniczni, Warszawa 2008, s. 121.
 4. Godlewska-Majkowska H., Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski a kształtowanie lokalnych i regionalnych specjalizacji gospodarczych, Warszawa 2009, s. 124.
 5. Gonet W., Spółki komunalne, Warszawa 2007, s. 13-15.
 6. Gonet W., Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2010, s. 78, 83.
 7. Graczyk M., Zarządzanie inwestycjami komunalnymi, Bydgoszcz 2008, s. 51-62.
 8. Grzymała Z., Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw komunalnych i ich wpływ na efektywność, Warszawa 2010, s. 63.
 9. Grzymała Z., Restrukturyzacja sektora komunalnego w Polsce. Aspekty organizacyjno-prawne i ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 29.
 10. Jagoda J., D. Łobos-Kotowska, M. Stańko, Gospodarka mieniem komunalnym, Warszawa 2008, s. 59.
 11. Kuciński K. (red.), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Warszawa 2010, s. 34-35.
 12. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Rozwój regionalny w Polsce. Raport 2009, Warszawa 2009, s. 109-128.
 13. Miszczuk A., M. Miszczuk, K. Żuk, Gospodarka samorządu terytorialnego, Warszawa 2007, s. 122.
 14. Oleńczuk-Paszel A., P. Mickiewicz, M. Pracz, Administracja i gospodarka komunalna w mieście, w: M. Nowak, T. Skotarczak (red.), Zarządzanie miastem. Studium ekonomiczne i organizacyjne, Warszawa 2010, s. 79.
 15. Parysek J., Podstawy gospodarki lokalnej, Poznań 2001, s. 106.
 16. Pasieczny J., Profile gmin w Polsce - zarządzanie rozwojem i zmianami, Warszawa 2008, s. 105.
 17. Piątek S., Status prawny przedsiębiorstw komunalnych, w: M. Kulesza (red.), Model władzy lokalnej w systemie reformy gospodarczej, Warszawa 1983, s. 57-60.
 18. Schundler B., Rozwój gospodarczy: bogactwo miast, w: Przedsiębiorczy samorząd. Instrukcja obsługi, Warszawa 2007, s. 85.
 19. Strategia rozwoju Gminy Mielno do roku 2013, Mielno 2007.
 20. Strategia rozwoju Gminy Węgorzyno, Barzkowice 2001.
 21. Strategia rozwoju Miasta i Gminy Ińsko, Ińsko 2004.
 22. Strzelecki Z. (red.). Gospodarka regionalna i lokalna, Warszawa 2008, s. 36.
 23. Szydło M., Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2008, s. 398-399, 417.
 24. www.mieszkowice.pl
 25. www.ploty.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu