BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baszczyńska Aleksandra (University of Lodz, Poland), Pekasiewicz Dorota (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Selected Methods of Interval Estimation of the Median : the Analysis of Accuracy of Estimation
Wybrane metody estymacji przedziałowej mediany : analiza dokładności oszacowań
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2010, t. 235, s. 21-30, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Multivariate Statistical Analysis
Słowa kluczowe
Estymacja, Metody statystyczne, Metody estymacji, Estymatory, Zmienne losowe
Estimation, Statistical methods, Estimation methods, Estimators, Random variable
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Mediana z próby jest jednym z estymatorów parametru położenia i może być stosowana do szacowania, między innymi, gdy analizowane zmienne losowe mają rozkłady asymetryczne. W pracy przedstawione są wybrane metody estymacji przedziałowej mediany. W celu przeprowadzenia analizy efektywności rozważanych metod wygenerowano populacje o różnych typach rozkładów, a następnie wyznaczano przedziały ufności dla mediany i porównywano uzyskane dokładności oszacowań. (abstrakt oryginalny)

The sample median is one of the estimators of population central tendency and can be used, when analyzed random variables have asymmetric distributions. In the paper, selected methods of the interval estimation of a population median are presented. We generated different types of populations, then calculated confidence intervals for median and compared them by means of the obtained accuracy of estimation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bloch D. A., Gastwirth J. L. (1968), On a Simple Estimate of the Reciprocal of the Density. Function, The Annals of Mathematical Statistics, 39, 1083-1085.
  2. Domański Cz., Pruska K., Wagner W., (1998), Wnioskowanie statystyczne przy nieklasycznych założeniach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  3. Domański Cz., Pruska K., (2000), Nieklasyczne metody statystyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  4. Greń J., (1987), Statystyka matematyczna. Podręcznik programowany, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
  5. Lehmann E. L., (1991), Teoria estymacji punktowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  6. Olive D. J., (2005), A Simple Confidence Interval for the Median, http://www.math.siu.edu/olive/ppmedci.pdf
  7. Plucińska A., Pluciński E., (2000), Probabilistyka. Rachunek prawdopodobieństwa. Statystyka matematyczna. Procesy stochastyczne, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/335
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu