BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lisiński Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Audyt wewnętrzny i jego rola w implementacji strategii przedsiębiorstwa
The Internal Audit and Its Role in Implementing Enterprise Strategy
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 827, s. 5-18, rys., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Audyt wewnętrzny, Strategia przedsiębiorstwa, Implementacja
Internal audit, Corporation strategies, Implementation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednym z ważniejszych aspektów wdrażania strategii przedsiębiorstwa, obok czynnościowego, funkcjonalnego czy strukturalnego, jest aspekt instrumentalny. Sprowadza się go zazwyczaj do stosowania określonych instrumentów zarządzania, które poprzez sekwencję działań (aspekt czynnościowy) dają możliwość zrealizowania ich celów (aspekt funkcjonalny). Takim właśnie narzędziem zarządzania jest audyt wewnętrzny. Ta koncepcja zarządzania – wzbudzająca coraz większe zainteresowanie przedsiębiorstw jako podmiotów gospodarczych, szczególnie w jej współczesnej, czwartej generacji – może być z powodzeniem zastosowania w implementacji strategii przedsiębiorstwa. Temu właśnie problemowi poświęcono niniejszy artykuł. Jego podstawowym celem jest wskazanie roli, miejsca i zadań audytu wewnętrznego w procesie implementacji strategii. Rozwiązanie tego problemu badawczego rozpoczęto od wyjaśnienia tych zagadnień implementacji strategii, które są ważne ze względu na podjęte tu zadanie badawcze. (fragment tekstu)

The goal of the article is to discuss the role, place and responsibilities of the internal audit in the process of strategy implementation. It presents the essence of strategy initiation as one of the elements of the implementation process, characterises the internal audit in now its fourth generation, and suggests ways it can be used to initiate strategy. The article presents a compelling contribution to the search for an effective instrument of strategy implementation by means of internal audit. The detailed issues it raises are not the result of ready-made methodological directives, but rather an attempt to identify the problems themselves. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Banaszkiewicz J. et al., Audyt wewnętrzny. Spojrzenie praktyczne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa 2003.
 2. Byars L.L., Strategic Management. Planning and Implementation, Concepts and Cases, Harper and Row, New York 1987.
 3. Certo S., Peter J., Strategic Management, Random House, New York 1988.
 4. Chandler A.D., Strategy. A Structure, The MIT Press, Cambridge, Mass., 1962.
 5. Czarnecki P., Zastosowanie metody SPACE do analizy strategicznej szkoły wyższej, WSB-NLU, Nowy Sącz 2002.
 6. David F.R., Strategic Management, Macmillan, New York 1991.
 7. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Metody projektowania systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2004.
 8. International Dictionary of Management, ed. by H. Johansen, Kogan Page, London 1990.
 9. Jeżak J., Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Studium koncepcji i doświadczeń amerykańskich i zachodnioeuropejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1990.
 10. Johnson G., Scholes K., Exploring Corporate Strategy, Prentice Hall, New York 1989.
 11. Lehner J.M., Implementierung von Strategien. Konzeption unter Berücksichtigung von Unsicherheit und Mehrdeutkeit, Gabler Verlag, Wiesbaden 1996.
 12. Lisiński M., Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa 2004.
 13. Lisiński M., Ostrowski B., Lean management w restrukturyzacji przedsiębiorstwa, Antykwa, Kraków 2006.
 14. Manganelli R.L., Klein M.M., Reengineering, PWE, Warszawa 1998.
 15. Mikołajczak Z., Zarządzanie procesami zmian w organizacjach, Wydawnictwo GWSH, Katowice 2003.
 16. Mintzberg H., Quinn J.B., The Strategy Process. Concepts, Contexts, Cases, 3rd ed., Prentice Hall International, Upper Saddle River 1996.
 17. Mreła K., Struktury organizacyjne. Analiza wielowymiarowa, PWE, Warszawa 1983.
 18. Nasierowski W., Formułowanie strategii przedsiębiorstwa, INGO, Warszawa 1995.
 19. Penc J., Strategie zarządzania, Placet, Warszawa 1999.
 20. Pokojska M., Rewizor czy audytor, „Gazeta Bankowa” 2001, 4-10 grudnia.
 21. Rokita J., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 2005.
 22. Romanowska M., Zarządzanie strategiczne firmą, Centrum Informacji Menedżera, War¬szawa 1995.
 23. Rue L.W., Holland P.G., Strategic Management. Concepts and Experiences, McGraw-Hill, New York 1986.
 24. Saunders E.J., Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, Częstochowa 2003.
 25. Stabryła A., Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, PWN, Warszawa 2006.
 26. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne, PWN, Warszawa-Kraków 2002.
 27. Szablewski A., Tuziemek R., Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 2005.
 28. Thompson A.A., Strickland A.J, Crafting and Executing Strategy: Text and Readings, McGraw-Hill/Irwin, New York-Burr Ridge 2001.
 29. Woodman R.W., Organization Change and Development. New Arenas for Inquiry and Action, „Journal of Management” 1989, nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu