BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markiewicz Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa - wybrane aspekty
The Social Responsibility of Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 827, s. 37-50, rys., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Cele przedsiębiorstwa, Strategia przedsiębiorstwa, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Enterprise management, Corporate objectives, Corporation strategies, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem prezentowanego opracowania jest zwrócenie uwagi na rolę i miejsce społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w jego celach strategicznych i procesie formułowania strategii. (fragment tekstu)

The article discusses the process of formulating and implementing strategy from the point of view of corporate social responsibility. The origins and growth of CSR as a concept is examined, as is the ever-increasing role that social goals play in enterprise goals. In terms of strategy, this role is found in the way enterprises frame their mission. When it comes to social responsibility in business, one condition that must be met is the inclusion of social commitment in enterprise strategy. This condition includes the attitudes a firm can take towards social problems. A reactive, defensive or compliant attitude will be the result of a lack of action or the effect of short-term marketing manoeuvres. The article examines the need for a proactive approach to enterprise social responsibility - actively searching for and solving social problems - which can be counted among the development goals of enterprises and serves to create their reputation. This requires not only strategic changes in organisational structure, but above all changes in the mindset and approach to the functioning of employees in the organisation. These changes require creativity, innovativeness and perception of the organisation through the lens of process realisation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff H.I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 2. Begg D., Fisher S., Dornbusch R., Ekonomia, t.1, PWE, Warszawa 1993.
 3. Carroll A.B., The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders, „Business Horizons” 1991, July-August.
 4. Contemporary Management, ed. by I.W. McGuire, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1974.
 5. Dahlberg A., Connell D., Landrum J., Budując zdrową firme w długim okresie [w:] Organizacja przyszłości, Fundacja Druckera, Business Press, Warszawa 1997.
 6. Drucker P., W kierunku organizacji nowego typu [w:] Organizacja przyszłości, red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Business Press, Warszawa 1998.
 7. Galbraith J.K., Ekonomia w perspektywie. 1. Krytyka historyczna, PWE, Warszawa 1992.
 8. Gorynia M., Przedsiębiorstwo w różnych ujęciach teoretycznych, „Ekonomista” 1999, nr 4.
 9. Green paper for promoting a European framework for corporate social responsibility, COM (2001) 366 final, Brussels 2001.
 10. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002.
 11. Harrison J.S., Freeman R.E., Stakeholders, Social Responsibility, and Performance: Empiric Evidence and Theoretical Perspectives, „Academy of Management Journal” 1999, vol. 4, nr 5.
 12. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność”, Gdańsk 1991.
 13. Penc J., Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie. Systemowe działanie, Placet, Warszawa 1994.
 14. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1996.
 15. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 16. Rybak M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw [w:] Etyka w biznesie, red. M. Borkowska, J.W. Gałkowski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2002.
 17. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 18. Stoner J.A.F, Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
 19. Szumilak J., Marketing a rynkowy mechanizm alokacji zasobów [w:] Marketing u progu XXI wieku, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2001.
 20. Toffler A., Toffler H., Budowa nowej cywilizacji, Zysk i S-ka, Poznań 1996.
 21. Wawrzyniak B., Polityka strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1989.
 22. Wilkin J., Jaki kapitalizm, jaka Polska?, PWN, Warszawa 1995.
 23. Wójcik K., Public relations od A do Z, Placet, Warszawa 1997.
 24. Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A. Koźmiński, W. Piotrowski, PWN, Warszawa 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu