BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marak Janusz
Tytuł
Wpływ wybranych czynników na spożycie dóbr materialnych ludności nierolniczej na wsi
The Impact of Some Picked Factors on the Consumption of Goods of the Non-Agricultural Population in the Country
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1992, nr 635, s. 59-68
Tytuł własny numeru
Rynek i konsumpcja
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Konsumpcja indywidualna, Budżet gospodarstwa domowego, Poziom konsumpcji, Infrastruktura społeczna, Metody taksonomiczne, Konsumpcja dóbr materialnych, Przestrzenna analiza porównawcza, Wzorzec rozwoju Hellwiga
Consumption, Individual consumption, Budgets of households, Consumption level, Social infrastructure, Taxonomic methods, Consumption of material goods, Comparative spatial analysis, Hellwig's development model
Uwagi
summ.
Abstrakt
Analizując przyczyny przestrzennego zróżnicowania konsumpcji dóbr materialnych ludności nierolniczej wsi, autor wybrał 33 -jego zdaniem- najistotniejsze czynniki kształtujące i różnicujące ją, w 8 podstawowych grupach. Chcąc utworzyć w miarę jednorodne, podobne pod względem konsumpcji, jak i uwarunkowań grupy województw, przeprowadzono badania taksonomiczne obydwu zmiennych posługując się metodami taksonomii wrocławskiej i Warda.

The paper presents the results of the researches concerning the correlations between the picked 30 factors and the consumption of goods of the non-agricultural population in the country. The factors include: the market, production, housing, demography, economics, the social and technical infrastructure. The consumption was measured by means of the usage of apartments, the consumption of food products, durable goods and articles of common use. The correlations were, investigated by three different methods: the one comparing the values of synthetic measures, of dendrites and the one of the correlative analysis. The first two methods produced moreover the picture of the space dependant difference of both variables. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Marak J.: Przestrzenne zróżnicowanie konsumpcji ludności nierolniczej na wsi. W: Efektywność procesów zaspokajania potrzeb. Warszawa: SGPiS 1989.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu