BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Goliszek Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Kultura organizacyjna gospodarstw rolnych : podstawy teoretyczne
Organizational Culture of Agricultural Farms : Theoretic Basis
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 3, s. 155-159, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Kultura organizacyjna, Indywidualne gospodarstwa rolne
Arable farm, Organisational culture, Individual arable farms
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ukazano podstawy teoretyczne problematyki kultury organizacyjnej indywidualnych gospodarstw rolnych. Przedstawiono perspektywy analityczno-badawcze kultury organizacyjnej, jej składniki oraz wymiary, wskazujące na stopień natężenia określonych cech kultury. (abstrakt oryginalny)

This paper identifies and examines the theoretic basis of individual agricultural farms organizational culture problem. Paper shows analytic-research perspectives of organizational culture as well as its components and measures, indicating the degree of specific culture features intensity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Hampten-Turner C., Trompenaars A. 2006: Siedem kultur kapitalizmu. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  2. Hofstede G. 2000: Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. PWE, Warszawa.
  3. Konecki K. 2002: Kultura organizacyjna. Główne perspektywy analityczno-badawcze. [W:] Szkice z socjologii zarządzania, pod red. K. Koneckiego i P. Tobery. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  4. Ossowska M. 1947: Podstawy nauki o moralności. Czytelnik, Warszawa, 104.
  5. Ossowski S. 1967: Z zagadnień psychologii. [W:] Dzieła. T. III. PWN, Warszawa, 73.
  6. Schein E. 1986: Organizational Culture and Leadership. Jossey-Bass, San Francisco-London, 86.
  7. Sikorski C. 1990: Kultura organizacyjna w instytucji. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 4L 15, 12, 39.
  8. Sulkowski L. 2002: Procesy kulturowe w organizacjach. Koncepcja, badania i typologia kultur organizacyjnych. Dom Organizatora, Toruń-Łódż, 145.
  9. Szczepański J. 1972: Elementarne pojęcia socjologii. PWN. Warszawa, 97.
  10. Woś A. 1996: Agrobiznes. Mikroekonomia. T.2. Wyd. Key Text, Warszawa, 346-346.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu