BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jeżyk Tomasz (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, student)
Tytuł
Konsekwencje nowej umowy kapitałowej i dyrektywy CRD dla banków działających w Polsce
The Consequences of The New Basel Capital Accord for Polish Banks
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2008, nr 7, s. 78-97, tab., bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Makro- i mikroekonomiczne problemy gospodarki rynkowej
Słowa kluczowe
Banki, Regulacje prawne, Nowa Umowa Kapitałowa, Dyrektywy WE
Banks, Legal regulations, New capital accord, EC directives
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie konsekwencji, jakie dla banków działających w Polsce mogą wywołać zmiany regulacji dotyczących działania banków, zawarte w Nowej Umowie Kapitałowej oraz Dyrektywie CRD (Capital Requirement Directive). W punkcie pierwszym wskazano na przesłanki powstania NUK. W punkcie drugim opisano strukturę Nowej Umowy Kapitałowej oraz Dyrektywy CRD, wskazując na najważniejsze rozstrzygnięcia obu tych dokumentów. Punkt trzeci poświęcono wyjaśnieniu zależności pomiędzy NUK a CRD oraz wskazaniu różnic między nimi. Kolejne dwa podpunkty przedstawiają konsekwencje nowych regulacji, odpowiednio dla banków komercyjnych w Polsce i polskich banków spółdzielczych. Ocen dokonano, wykorzystując opinię krajowych i zagranicznych autorów oraz wyniki badań przeprowadzonych przez polskie organa nadzoru, Bank Rozliczeń Międzynarodowych oraz renomowane firmy doradcze. (fragment tekstu)

This article describes potential consequences of the implementation of the New Basel Capital Accord prepared by the Basel Committee on Banking Supervision in the banks operating in Poland. The author took into account its impact on commercial banks and cooperative banks. The results concerning the Polish banks are compared with the results concerning banks operating anywhere in the world, especially in the European Union. This paper shows that the potential benefits of the implementation of the New Basel Capital Accord in Poland are smaller than in the banks in the EU, which could be one of the reasons why the implementation of Basel II in the Polish banks was prepared badly. Moreover, the new regulations are considered unlikely to be implemented by small institutions such as cooperative banks. The problems are also connected with the need of high standard IT , especially database, which is currently unavailable in the banks operating in Poland and which is used to provide necessary information to calculate client -related risk. Moreover, the author mentions high costs of implementing the new regulations which frequently undermine profitability of such a solution. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. About The Basel Comittee on Banking Supervison, www.bis.org, 7 kwietnia 2007.
 2. Bankowość wobec procesów globalizacji, L. Pawłowicz, R. Wierzba (red.), Wydawnictwo CeDeWu, Lublin 2003.
 3. Barfield R., Basel II promises cheaper banking, EBF, issue 19, Autumn 2004.
 4. Burżacka-Majcher M., Grzywacz J., Lepiej ocenić możliwości, „Bank. Miesięcznik Finansowy” 2007, nr 1.
 5. Drugi filar Nowej Umowy Kapitałowej. Dokument konsultacyjny DK/7/2F, GINB, Warszawa 2005.
 6. Dziekoński P., Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa - konsekwencje dla rynku kredytowego, Materiały i Studia, zeszyt nr 164, Warszawa, czerwiec 2003.
 7. Gajek P., Biesie T., Wpływ Bazylei II oraz Dyrektywy CRD na banki, klientów oraz gospodarkę, Ernst & Young, materiały dostarczone na Forum Bankowe 2007.
 8. Global Basel II Survey: Basel II: The Business Impact, Ernst & Young, 2006.
 9. History of the Basel Committee and its Membership, Basel Committee on Banking Supervision, January 2007.
 10. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Basel Comittee on Banking Supervision, July 1988.
 11. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Basel Committee on Banking Supervision. A Revised Framework, Basel Committee on Banking Supervision, June 2004.
 12. Juda P.S., Nowa Umowa Kapitałowa z perspektywy banku niszowego, materiały z Forum Bankowego 2007.
 13. Kociszewski: Wzmocniony nadzór bankowy, „Nasz Rynek Kapitałowy” 2006, nr 4.
 14. Kofman J., Laying the groundwork - Special Supplement, July 2004, thebanker.com, 14 kwietnia 2007.
 15. Koleśnik J., Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa wyrazem globalizacji bankowości, [w:] Bankowość wobec procesów globalizacji, L. Pawłowicz, R. Wierzba (red.), Wydawnictwo CeDeWu, Lublin 2003.
 16. Lee C.R., Shimpi P., The Chief Risk Officer: What Does It look Like and How Do You Get There?, Risk Management Magazin, www.rmmag.com, 14 kwietnia 2007.
 17. Łasak P., Europejskie komplikacje i amerykańska prostota, „Nasz Rynek Kapitałowy” 2007, nr 3.
 18. Matten C., Zarządzanie kapitałem bankowym, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 19. Nowa Umowa Kapitałowa Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego - konsekwencje dla gospodarki i sektora bankowego w Polsce, R. Wierzba, M. Iwanicz-Drozdowska, B. Lepczyński (red.), Instytut Badań nad Gospodarką Narodową, Gdańsk 2004.
 20. Quantitative Impact Study 5: Overview on the Results of the EU countries, Committee of European Banking Supervisors, 2006.
 21. Reality Check on Basel II, The Banker - Special Supplement, July 2004, thebanker.com, 13 kwietnia 2007.
 22. Rofles B., Wewnętrzny rating a kapitał własny banku, „Bank. Miesięcznik Finansowy” 2001, nr 4.
 23. Skutki wprowadzenia Nowej Umowy Kapitałowej i Dyrektywy CRD dla polskiego systemu bankowego na tle europejskim i światowym. Wyniki Piątego Badania Ilościowego (QIS5), GINB, Warszawa 2006.
 24. The Basel Capital Accord and the Capital Requirements Directive. FAQs, European Banking Federation, www.eurative.com, 7 kwietnia 2007.
 25. Thor W, Wpływ wdrożenia dyrektywy CRD na proces zarządzania ryzykiem w polskich bankach, materiały z Forum Bankowego 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu