BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żyżyński Jerzy (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Modernizacja gospodarki a polityka fiskalna
Modernization of an Economy and the Fiscal Policy
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2010, z. nr 16, s. 53-77, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Modernizacja, Polityka gospodarcza, Polityka podatkowa, Konkurencyjność gospodarki, Park nauki i technologii, Polityka fiskalna
Modernization, Economic policy, Tax policy, Economy competitiveness, Science and Technology Park, Fiscal policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z celów polityki regionalnej Unii Europejskiej jest zwiększanie konkurencyjności regionów, krajów i w konsekwencji całej Unii w globalizującym się świecie. Cel ten ma być realizowany przez stwarzanie warunków dla rozwoju innowacyjności poszczególnych gospodarek. Autor przytacza rozważania P. Krugmana nad czynnikami kształtującymi siłę gospodarki i nad różnicą w rozumieniu pojęcia konkurencyjności w stosunku do biznesu i całej gospodarki. Przedstawiając wyniki badań nad filarami konkurencyjności analizuje politykę fiskalną w Polsce na tle rozwiązań przyjmowanych w innych krajach ze względu na wspieranie innowacyjności gospodarek. Poszukuje odpowiedzi na pytanie, na ile polityka specjalnych stref ekonomicznych, w tym tak zwanych parków technologicznych prowadzić może do realizacji tego celu. (abstrakt oryginalny)

One of the UE regional policy aims is to increase the competitiveness of regions, countries and as a consequence the UE as a whole in the globalizing world. The aim should be realized by creation conditions for developing new innovations. The author quotes P. Krugman's deliberations on the factors shaping economy strenght and on the difference in understanding the competitiveness in business and with reference to economy as a whole. Introducing the research results on the pillars of competitiveness he analyzes fiscal policy supporting innovations in Poland comparing it with the policy in other countries. He seeks the answer for the question to what extent the policy of creation special zones, including so called technological parks, can lead to the aim of building innovative and competitive economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bossak J., Bieńkowski W., 2004, Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI w., Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa.
 2. Brzozowski A., 2008, Polska pełna parków (technologii), 2008-02-10; WNP.pl/ Portal Gospodarczy; http ://www.wnp .pl/artykuly/).
 3. Grodzka D., Zygierewicz A., 2008, Innowacyjnośćpolskiej gospodarki, Infos nr 6 (30) 27 marca 2008 r,, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2008.
 4. Krugman P.A., 1991, Myths and Realities of U.S. Competitiveness; Science, Vol. 254, 8.11.1991,s.811-815.
 5. Kudełko J., 2006, Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce jako instrumentu polityki regionalnej, Zeszyty Naukowe nr 709 Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 6. Marshall A., 1892, Elements of the Economics of Industry, 1892.
 7. Opolski K., Konkurencyjność - ponadczasowe wyzwanie dla ekonomistów - wykład dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, http://www.sgh.waw.pl
 8. Porter M.E., 1990, The Competitive Advantage of Nations, Macmillan Press, Hampshire and London.
 9. Przegląd polityk na rzecz innowacji w Polsce. Kluczowe kwestie i rekomendacje, 2007, Ministerstwo Gospodarki, Departament Rozwoju Gospodarki; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki; publikacja przygotowana na podstawie Raportu: „Przegląd polityk na rzecz innowacyjności w Polsce -kluczowe kwestie i rekomendacje" przygotowanego na przełomie 2006/2007 r. przez OECD, Warszawa.
 10. Sala-I-Martin X., Blankę J., Drzeniek Hanouz M., Geiger T., Mia L, Paua F., 2007, The Global Competitiveness Index: Measuring the Productive Potential of Nations [w:] The Global Competitiveness Report, 2007-2008, World Economic Forum 2007.
 11. Worldwide Tax Summaries, 2009, Picewaterhousecoopers Company, http://www.tax-summaries.pwc.com/uk/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu