BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siuta-Tokarska Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Problemy modernizacji gospodarki Polski w dobie globalizacji, rozwoju BIZ i handlu zagranicznego
Problems Connected with Modernization of Polish Economy in the Period of Globalization, the Development of FDI and Foreign Trade
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2010, z. nr 16, s. 234-248, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja gospodarki, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Handel zagraniczny
Economic globalization, Direct investments, Foreign investment, Foreign trade
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W publikacji przedstawiono zarys problematyki modernizacji gospodarki Polski w warunkach globalizacji, rozwoju BIZ i handlu zagranicznego. Wskazano na istniejące problemy, a także zagrożenia z nich wynikające. (abstrakt oryginalny)

The publication shows the problems connected with modernization of Polish economy in the period of globalization, FDI development and foreign trade. The author also mentions the existing difficulties and threats connected with them. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., 2008, Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Synteza badań i kierunki działania, Difin, Warszawa.
 2. Czubek H., 2009, Analiza dynamiki struktury towarowej polskiego handlu zagranicznego z UE i CEFTA, http://janek.ae.krakow.pl/czubekh/publikacje/hcz-zesz-nauk-2003-a.pdf (stan na dzień 10.08.2009)
 3. Czubek H., Molendowski E., 2005, Zbliżanie się struktur wymiany handlowej krajów CEFTA z krajami U.E. w okresie przygotowań do członkostwa, "Wspólnoty Europejskie", nr 11 (168).
 4. Fiedor B., Nowa Ekonomia Instytucjonalna jako podstawa teoretycznej refleksji nad procesem transformacji od gospodarki centralnie sterowanej do rynkowej, Handel międzynarodowy w Polsce, www.pdffactory.com (stan na dzień 14.08.2009).
 5. http://www.wiedzainfo.pl/wyklady/138/nowa_ekonomia_instytucjonalna_jako_podstawa (stan na dzień 10.08.2009).
 6. Jurczyński J., Nienałtowski M., 2009, Czarna przyszłość polskiego eksportu, http:// mw.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/czarnajprzyszloscjpolskiegojeksportu, 109, 0,40301.html (stan na dzień 14.08.2009).
 7. Karaszewski W., 2004, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, TNOiK, Toruń.
 8. Kotyński J. (red.), 2005, Globalizacja i integracja europejska, Szansę i zagrożenia dla polskiej gospodarki, P WE, Warszawa.
 9. Krajowy Program Reform na lata 2005-2008, 2005, Rzeczpospolita Polska, Warszawa,
 10. Krajowy Program Reform na lata 2008-2011 na rzecz realizacji strategii lizbońskiej, 2008, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 11. Krasnodębski Z., 2006, Modernizacja po polsku [w:] Drogi do nowoczesności. Idea modernizacji w polskiej myśli politycznej, red. J. Kloczkowski, M. Szułdrzyński, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków.
 12. Malecki W. (red.), 2007, Globalizacja rynków finansowych - implikacje dla Polski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa.
 13. Plan Balcerowicza, http://pl.wikipedia.org/wiki/plan_balcerowicza (stan na dzień 10.08.2009).
 14. Polska. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, 2003, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 stycznia 2003 r., Warszawa.
 15. Polska-Gospodarka-Handel zagraniczny, htttp://encyklopedia.pwn.pl/ przewodnik- Polska-Gospodarka-Handel zagraniczny (stan na dzień 14.08.2009).
 16. Poznański K., 1996, Poland's Protected Transition. Institutional Change and Economic Growth 1970-1994, Cambridge.
 17. Przedsiębiorczość - Rozwój - Praca - Strategia Gospodarcza Rządu SLD-UP-PSL, 2002, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolita Polska, Warszawa.
 18. Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2008, 2009, GUS, Warszawa.
 19. Stiglitz J.E., 2004, Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Strategia dla Polski, 1994, Poltext, Warszawa.
 21. Strategia rozwoju kraju 2007-2015,2006, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 22. Tarasiński L., Wpływ Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych na bilans płatniczy Polski w latach 1990-2000, http:// www.pollub.pl/Opliki/leszektarasinski_ref_CRC-92FO 2B50.pdf (stan na dzień 10.08.2009).
 23. Transformacja społeczno-gospodarcza w Polsce, 2002, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa.
 24. Wielka encyklopedia PWN, 2002, t. 11, Polskie Wydawnictwa Naukowe, Warszawa.
 25. Wielka encyklopedia PWN, 2005, t. 27, Polskie Wydawnictwa Naukowe, Warszawa.
 26. Wołodkiewicz-Donimirski Z., 2003, Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce w latach 2001-2002, Kancelaria Sejmu, BSIE, Informacja nr 960, Warszawa.
 27. World Economies Situation and Prospects 2008, 2008, United Nations, New York.
 28. Wyżnikiewicz В., 2009, Strategia polityki gospodarczej, http://www.idg.pl/artykuly/53973/Strategia.polityki.gospodarczej.html (stan na dzień 10.08.2009).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu