BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozioł Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Kształtowanie wynagrodzeń podstawowych nauczycieli akademickich na pod stawie pomiaru kapitału ludzkiego i intelektualnego
Human and Intellectual Capital as a Foundation of Base Salaries of Academic Teachers
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2010, z. nr 16, s. 280-290, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Kształtowanie wynagrodzeń, Nauczyciele, Kapitał ludzki, Kapitał intelektualny
Shaping remuneration, Teachers, Human capital, Intellectual capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest podanie metody kształtowania poziomu wynagrodzeń zasadniczych pracowników naukowo-dydaktycznych. Metoda ta opiera się na koncepcji kapitału ludzkiego, którego autorem jest M. Dobija i jest próbą jej adaptacji do specyfiki pracy naukowej. Przyjęto założenie, że pracownik naukowy nieustannie poszerza typowe kompetencje zdobyte drogą profesjonalnej edukacji (np. studia) dzięki własnej pracy naukowej. Oparcie systemu płac zasadniczych na wartości kapitału ludzkiego wymaga rzetelnej wyceny kwalifikacji zdobytych w trakcie przygotowania do pracy, a następnie wyceny samodzielnej pracy naukowej. Pierwszy składnik niejednokrotnie był przedmiotem publikacji naukowych i obecnie stanowi dobrze opracowaną kwestię. Doprecyzowania wymaga wycena samodzielnej pracy naukowo-badawczej, która w skapitalizowany sposób wpływa na nieustanne podnoszenie wartości kapitału ludzkiego. Całość rozważań teoretycznych poparta jest przykładami praktycznego zastosowania prezentowanego modelu. (abstrakt oryginalny)

Aim of paper is presentation method of formulation base salaries of academic teachers. In first part of article was presented manner of human capital measurement that takes into consideration unique character of academic work and path of career. Mean of measurement of human capital as a set of professional qualifications necessary to start working is well known in literature. Problem is proper estimation of increase of human capital during academic work. That increase takes place thanks to gained work experience and knowledge extension as result of own science and literature research. One of sources of human capital growth is capitalized value of own scientific work that is understood as an opportunity cost of time spent on research. In second part of paper was presented model of compensation academic teachers according to human capital value. That shows that salary growth emerges parallel to increase of individual knowledge. Last part is explanation of extraordinary professional qualifications understood as human capital of creativity. Existence of this kind of human capital can be recognized and measured with model of human capital. Ali of presented ideas and extensions were illustrated with practical examples. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Akerlof G.A., Yellen J.L., 1990, The Fair Wage - Effort Hypothesis and Unemployment, "Quarterly Journal of Economics", May.
  2. Dobija D., Dobija M., 2003, O naturze kapitału, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 1.17 (73), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa.
  3. Dobija D., 2005, Can Creativity Be Measured in Monetary Terms? [w:] General Accounting Theory: Toward Balancing Development, ed. M. Dobija, S. Martin, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
  4. Dobija D., 2003, Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
  5. Dobija M., 2004, Zgodność płacy z wartością pracy jako zasada równowagi ekonomicznej [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Polityka społeczno-ekonomiczna, red. M.G. Woźniak, Rzeszów.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu