BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ulman Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Problem niepełnosprawności w krajach UE : analiza porównawcza
The Disability Problem in the EU Countries : Comparative Analysis
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2010, z. nr 16, s. 314-323, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Osoby niepełnosprawne, Analiza danych statystycznych, Analiza porównawcza
Disabled people, Statistical data analysis, Comparative analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niepełnosprawność jest problemem społecznym. Świadczy o tym chociażby to, że w Polsce ok. 10% osób uznaje się za niepełnosprawne prawnie (mające orzeczenie o niepełnosprawności), natomiast ok. 25% polskich gospodarstw domowych styka się bezpośrednio z problemem niepełnej sprawności przynajmniej jednego ze swoich członków. Celem pracy jest porównanie państw Unii Europejskiej ze względu na problem niepełnosprawności. Analiza statystyczna wskazała na zróżnicowanie badanych państw w omawianym zakresie. Należy jednak mieć na uwadze trudności związane z niepełną porównywalnością danych statystycznych między państwami. Wynikają one przede wszystkim z braku jednolitej definicji niepełnosprawności w Unii Europejskiej oraz z różnorodności kulturowej państw członkowskich, co powoduje różne rozumienie tego samego pytania identyfikującego niepełnosprawną osobę. W kontekście tej analizy zasadne wydaje się podjęcie prac przez UE nad definicją niepełnosprawności oraz nad spójnym systemem statystyki w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

The disability is the social problem. In Poland about 10% persons are acknowledged as legally disabled person and 25% Polish households encounter directly with the problem of disability in the case of one of the member household at least. The aim of the paper is the comparative analysis of disability problem in EU countries. The statistical analysis showed a quite big diversity of EU countries in the considered topic. However, we have to have troubles with statistical data comparability across countries in mind. It is result of- first of all - lack of the uniform definition of disability in European Union and cultural diversity of member countries what is expressed in different understanding the same question to identification of disabled person. It needs some thought to create a uniform definition of disability and a consistent statistical system in this range. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Disability and Social Protection in Europe. Key Indicators, 2001, Theme 3 - Population and Social Conditions, European Commission, Eurostat.
  2. Golinowska S., 2004, Integracja społeczna osób niepełnosprawnych. Ocena działań instytucji, Raport IPiSS, zeszyt nr 25, Warszawa.
  3. International Classification of Functioning and Disability, 1999, Beta-2 Draft, Full Version, July 1999, WHO, Geneva, Switzerland.
  4. Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych (2006), tłumaczenie z angielskiego 61/06 Convention on the Rights of Persons with Disabilities, A/RES/61/106, 13.12.2006.
  5. Otrebski W. (red.), 1999, System wsparcia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, Fundacja Miedzy Nami, Lublin.
  6. Słownik wyrazów obcych, 1939, opr. Trzaska, Ebert, Michalski, Warszawa.
  7. Van Oorschot W., M. Balvers, M.Schols, I. Lodewijks, 2009, European Comparative Data on the Situation of Disabled People: an Annotated Review, ANED, March 2009.
  8. Wapiennik E., Piotrowicz R., 2002, Niepełnosprawny - pełnosprawny obywatel, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, UKiE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu