BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kożuch Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Rola państwa w subsydiowaniu ochrony środowiska
The Role of the Government in Environmental Protection Subsidizing
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2010, z. nr 16, s. 412-422, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Nakłady na ochronę środowiska, Partycypacja publiczna w ochronie środowiska
Environmental protection, Expenditures for environmental protection, Public participation in environmental protection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Państwo, realizując swoje zadania, coraz częściej bezpośrednio lub pośrednio ingeruje w rynek dóbr i usług środowiskowych. Powstaje jednak wątpliwość, czy pomoc państwa skierowana na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, nie pozostaje w sprzeczności z zasadą "zanieczyszczający płaci", a także z założeniami gospodarki rynkowej. Subsydia, występując w różnej postaci, wywierają wpływ zarówno na gospodarkę kraju, jak i sytuację finansową beneficjentów pomocy, a także na środowisko przyrodnicze. Wpływ ten nie zawsze bywa pozytywny. (abstrakt oryginalny)

Completing its tasks, the state more often interferes - directly and indirectly - in the market of environmental products and services. However, a doubt appears whether the aid of the state as far as environmental protection intervention is not in contradiction with the Polluter Pays Principle and with market rules. There exist many different subsidies and they impact not only the country economy or the financial position of beneficiaries but also the environment. This impact is not always positive. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerowicz L., W kierunku ograniczonego państwa, http://www.balcerowicz.pl/ksiaz- ki7tls_pl.pdf (data odczytu: 28.10.2008).
 2. Environmental Harmful Subsidies: Challenges for Reform, OECD, Paris 2005.
 3. Fiedor B., Nowa Ekonomia Instytucjonalna jako podstawa teoretycznej refleksji nad procesem transformacji od gospodarki centralnie sterowanej do rynkowej, www.wiedzainfo.pl/wyklady/138 (data odczytu: 9.10.2008).
 4. Kaczmarek T., 2004, Zasady porządku w gospodarce rynkowej. Rola państwa, Wydaw. Difin, Warszawa.
 5. Leksykon finansów, red. J. Głuchowski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 6. Lis P., 2008, Polityka państwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 7. Ninth Survey on State Aid in the European Union Comission of the European Comminites, Brussels 2001, COM 403 final.
 8. North D.C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge 1990, http://www.nobel.se/economics/laureates/1993/north-autobio.html (data odczytu: 1.12.2008).
 9. Ochrona Środowiska 2005, GUS, Warszawa 2006, s. 404.
 10. Owsiak S., 2002, Podstawy nauki finansów, PWE, Warszawa.
 11. Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Wydaw. PWN, Warszawa 2006.
 12. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., 2004, Ekonomia, Wydaw. PWN, Warszawa.
 13. Słownik wyrazów obcych, red. Z. Rysiewicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1962.
 14. Sochacka-Krysiak A., 1997, Finanse publiczne, Wydaw. Poltext, Warszawa.
 15. Stiglitz J.E., 2004, Ekonomia sektora publicznego, Wydaw. PWN, Warszawa.
 16. Subsidy Reform and Sustainable Development: Economic, Environmental and Social Aspects, Sustainable Development Studies, OECD, Paris 2006.
 17. Varian H.R., 2006, Intermediate Microeconomics. A Modern Approach. W.W. Norton &Co, New York.
 18. Woźniak W., 2003, Pomoc publiczna [w:] System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydaw. PWN, Warszawa.
 19. Zylicz T., 2004, Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Wydaw. PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu