BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pieczara Michał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent)
Tytuł
Pozycja polskich regionów w konkurencji z regionami Unii Europejskiej
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2003, nr 16, s. 131-153, tab.
Słowa kluczowe
Atrakcyjność regionu, Integracja gospodarcza Polski z UE, Konkurencyjność regionów, Region, Polityka regionalna, Samorząd terytorialny
Regions attractiveness, Poland's economic integration with the EU, Regions competitiveness, Region, Regional policy, Local government
Uwagi
streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przystąpienie do Unii Europejskiej wymusza na każdym kraju tworzenie warunków do ciągłego podnoszenia konkurencyjności jego gospodarki. Dotyczy to również poszczególnych regionów kraju. Autor artykułu postawił sobie za ceł przybliżenie czytelnikowi pojęcia konkurencyjności regionów i determinujących ją czynników, a następnie - określenie pozycji polskich regionów w porównaniu do regionów z innych państw Unii Europejskiej. Za kryteria porównawcze przyjęto: wartość PKB na mieszkańca, innowacyjność mierzoną ilością zgłoszonych patentów na mieszkańca oraz atrakcyjność inwestycyjną. Na tym tle omawiane są szanse polskich regionów sprostania wyzwaniom rozwojowym oraz możliwości wzmacniania tych szans przez politykę strukturalną i regionalną państwa i właściwe wykorzystanie środków strukturalnych UE. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bossak J., Bieńkowski W., Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji. Warszawa 2000, s. 452.
 2. Community Charter for Regionalization. Official Journal of the European Communities, No C 326/296 18 Nov. 1988.
 3. Domański B., Guzik R., Gwosdz K., Konkurencyjność i ranga wielkich miast Polski w świetle inwestycji zagranicznych firm produkcyjnych, Warszawa 2000.
 4. Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa 1997.
 5. Gaczek W.M., Rykiel Z., Konkurencyjność regionów a regionalizm ekonomiczny, [w:] Polityka regionalna i jej rola w podwyższaniu konkurencyjności regionów, red. M. Klamut, L. Cybulski, Wrocław 2000, s. 42.
 6. Gorzelak G., Polskie regiony w procesie integracji europejskiej, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002, nr 2-3.
 7. GUS, Produkt krajowy brutto według województw w 2000 r., Katowice 2002.
 8. GUS, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2003, Warszawa 2003.
 9. Hausner J., Modele polityki regionalnej w Polsce, "Studia Regionalne i Lokalne" 2001, nr 1, s. 5.
 10. Instrumenty polityki rozwoju regionalnego, www.rcie.zgora.pl.
 11. Jakość rządzenia: Polska bliżej Unii Europejskiej, red. J. Hausner, J. Szlachta, Kraków 2000.
 12. Konkurencyjność gospodarcza regionu w warunkach nowego ustroju terytorialno-administracyjnego, red. W. Kosiedowski, Toruń 2000.
 13. Madej T., Regionalna polityka społeczno-gospodarcza, Szczecin 1998, s. 24.
 14. Markowska-Przybyła U., Konkurencyjność regionów - nowe spojrzenie na rozwój regionalny w Polsce, [w:] Gospodarka przestrzenna IV, Wrocław 2001, s. 35.
 15. Polityka spójności Unii Europejskiej w latach 2007-2013. Głos polskich regionów, Gdańsk 2002.
 16. Poniatowicz M., Innowacyjność jako instrument wzrostu konkurencyjności regionów polskich, [w:], Innowacje i zmiany strukturalne w procesie transformacji polskiej gospodarki, t. 1, red. A.H. Jasiński, M. Kruk, Białystok 1999, s. 215.
 17. Profil wrażliwości gospodarki regionalnej na integracją z Unią Europejską, red. M. Tarkowski, Gdańsk 2003.
 18. Radwan-Roehrenschef M., Polityka regionalna Wspólnot Europejskich. Definicje, [w:] Podstawy polityki regionalnej, Warszawa 1998, s. 66.
 19. Rozwój regionalny jako element strategii społeczno-gospodarczej Polski w latach 2000-2006, red. J. Szlachta, A. Pyszkowski, Gdańsk - Warszawa 1999, s. 40.
 20. Rykiel Z., Globalizacja, unionizacja i regionalizacja polskiej przestrzeni, "Studia Regionalne i Lokalne" 2000, nr 1.
 21. Second progress report on economic and social cohesion. Unity, solidarity, diversity for Europe, its people and its territory, Communication from the Commision, Brussels, 30 stycznia 2003 r.
 22. Szlachta J., Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, Warszawa 1999.
 23. Winiarski B., Konkurencyjność: kryterium wyboru czy kierunek strategii i cel pośredni polityki regionalnej, [w:] Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, Wrocław 1999, s. 74.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu