BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nawara Paweł (Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia), Misińska Barbara (Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia)
Tytuł
Odpowiedzialność społeczna w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia : wyniki badań
Corporate Social Responsibility in the Mazovian Office of the National Health Fund - the Results of Research
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 156, s. 173-183, tab., bibliogr. 5 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność organizacji : metodyka, narzędzia, ocena
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Społeczna odpowiedzialność, Służba zdrowia, Kodeks etyki
Corporate Social Responsibility (CSR), Social Responsibility, Health service, Code of ethics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań poziomu świadomości zasad Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa wśród pracowników Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. W oparciu o kwestionariusz sporządzony na podstawie standardów etycznych Agenzia Europea di Investimenti, zgodny z wytycznymi Europejskiego Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP), autorzy zidentyfikowali główne problemy związane z problematyką SOP w MOW NFZ. Badanie przeprowadzone przez autorów w obszarach bliższego i dalszego otoczenia organizacji oraz wewnątrz niej wskazuje na konieczność podejmowania wzmożonych prac nad poziomem świadomości zagadnień wiążących się z zasadami SOP wśród pracowników MOW NFZ. Podsumowaniem artykułu jest wskazanie na konieczność konstrukcji dokumentu stanowiącego zbiór dobrych praktyk, o charakterze otwartego kodeksu etycznego.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the results of research on the level of awareness of Corporate Social Responsibility (CSR) rules among the employees of Mazovian Office of the National Health Fund (MO NHF). The authors identify the main problem connected with CSR rules in MO NHF on the basis of a questionnaire made according to the ethical standards of Agenzia Europea di Imestimenti and The European Centre of Employers and Enterprises Providing Public Services (CEEP). Because of the special role played by a public payer on health service's market some problems are excluded. The research concerning organization's members and stakeholders shows that there is a necessity of implementing CSR principles among MO NHF employees. The article's conclusion is the emphasis of the need of the open code of practice as the ethical code. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Białynicki-Birula P., Uwarunkowania i metody interwencji państwa w ochronie zdrowia, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 714, AE, Kraków 2006.
  2. Frączkiewicz-Wronka A., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia, ABC, Warszawa 2009.
  3. Rojek-Nowosielska M., Modele polityki społecznej państwa a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, [w:] Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki, UE, Wrocław 2009.
  4. Teneta-Skwiercz D., Rola administracji rządowej w zakresie rozwoju CSR w Polsce, [w:] Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki, UE, Wrocław 2009.
  5. Weiner J., Życie i ewolucja biosfery, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu