BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dopierała Małgorzata (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, student), Kicińska Agata (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, student), Piętniewicz Katarzyna (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, student)
Tytuł
Zogniskowane wywiady grupowe w badaniach rynku
The Focus Group Interview in the Market Research
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2008, nr 7, s. 98-106, rys., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Makro- i mikroekonomiczne problemy gospodarki rynkowej
Słowa kluczowe
Decyzje konsumenckie, Zachowania konsumenta, Badanie rynku, Zakup, Rynek reklamy, Wywiad zogniskowany
Consumer decision, Consumer behaviour, Market research, Purchasing, Advertising market, Focus group
Uwagi
summ.
Abstrakt
Biorąc pod uwagę fakt, iż szybka i rzetelna informacja jest w dzisiejszych czasach coraz istotniejszym źródłem przewagi konkurencyjnej, za cel niniejszego artykułu przyjęto przybliżenie istoty metody zogniskowanych wywiadów grupowych jako jednej z jakościowych metod badania rynku. Metoda ta umożliwia bowiem szybkie pozyskanie potrzebnych informacji oraz głębsze rozpoznanie problemu badania niż w przypadku badań ilościowych. Ponadto celem artykułu jest zaprezentowanie empirycznego przykładu zastosowania tej metody. Na podstawie przeprowadzonego badania wpływu gadżetów reklamowych na zachowania dzieci i związane z nimi decyzje zakupowe zaprezentowano typowy proces badania jakościowego rynku. (fragment tekstu)

In the 21st century economy based on knowledge reliable information is a source of competitive advantage. Market researches based only on quantitative methods are not sufficient any longer. Therefore to catch up with the changes it is essential for companies to use both quantitative and qualitative market researches. Focus Group Interview is one of the qualitative methods that enables to obtain detailed information in a relatively short period of time. This article shows the essence of the Focus Group Interview conducted at the University of Economics in Poznań. The aim of the research was to examine the impact of marketing gifts upon primary school children and their buying decisions. Additionally, the article shows the process of the Focus Group Interview and the added value that it brings.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, wyd. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  2. Maison D., Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, wyd. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  3. Nikodemska-Wołowik A. M., Jakościowe badania marketingowe, PWE, Warszawa 1999.
  4. Sudoł S., Szymczak J., Testowanie opinii konsumentów, wyd. 1, PWE, Warszawa 1990.
  5. Tendencje w rozwoju rynku badawczego, Katalog PTBRiO 2005. Rynek badań. Badacze. Firmy badawcze, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu