BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karpińska-Mizielińska Wanda (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Smuga Tadeusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Alokacja pomocy publicznej a konkurencyjność polskiej gospodarki
Public Assistance Allocation and Competitiveness of Polish Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Ekonomia (1), 2007, nr 42, s. 23-31, tab.
Słowa kluczowe
Pomoc publiczna, Konkurencyjność gospodarki, Pomoc finansowa UE, Pomoc regionalna UE
Public aid, Economy competitiveness, EU financial aid, EU regional aid
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przeanalizowano rozmiary pomocy publicznej w Polsce na tle Unii Europejskiej oraz przedstawiono wielkość pomocy publicznej i jej relację do PKB w Unii Europejskiej w 2004 r. Omówiono przydział pomocy na cele horyzontalne i regionalne. Opisano pomoc publiczną w Polsce w 2004 roku w podziale na województwa.(fragment tekstu)

The paper has analysed the size and directions of public assistance allocation in Poland against the countries of the European Union. Contrary to the European Union where the value of such assistance has stabilised in the last five years, the assistance in Poland has been systematically reduced. A decisive importance in enhancing the competitiveness of the economy should be ascribed to horizontal and regional assistance. Under the Polish conditions within the horizontal assistance, a specific preference has been given to assistance for saving and restructuring, and not to the goals that decide about competitiveness of enterprises, like e.g. research and development, training, employment, assistance for small and medium entrepreneurs and environmental protection. The directions of public assistance rationalisation, as proposed by the European Commission, may not fully meet the situation of the Polish economy, which is still undergoing restructuring processes.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Burzyński ., Karpińska-Mizielińska W., Smuga T., Wpływ pomocy publicznej na konkurencyjność przedsiębiorstwa, „Gospodarka Narodowa” 2003, nr 3.
  2. Ambroziak Adam A., Warunki dopuszczalności krajowej pomocy regionalnej w latach 2007-2013, „Wspólnoty Europejskie” 2006, nr 2.
  3. Plan działań w zakresie pomocy państwa. Gorzej i lepiej ukierunkowana pomoc państwa: mapa drogowa reformy pomocy państwa na lata 2005-2009 (dokument konsultacyjny).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-1976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu