BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rak Mateusz (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Fundacje korporacyjne - forma społecznej odpowiedzialności biznesu
Corporate Foundations - a Form of Corporate Social Responsibility
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 156, s. 184-191, tab., bibliogr.14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność organizacji : metodyka, narzędzia, ocena
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Fundacje
Social Responsibility, Corporate Social Responsibility (CSR), Foundation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Społeczna odpowiedzialność biznesu oznacza ujmowanie w strategii firmy celów społecznych obok biznesowych. W praktyce można wskazać dwa sposoby realizacji tej koncepcji. Firmy włączają działania społeczne do strategii biznesowej firmy lub powołują fundacje korporacyjne, które pod ich marką wypełniają cele społeczne, kreując jednocześnie prospołeczny wizerunek fundatora. Powołanie fundacji korporacyjnej wiąże się z dodatkowymi korzyściami dla fundatora i mniejszym ryzykiem dla własnego biznesu.(abstrakt oryginalny)

Corporate Social Responsibility (CSR) means including in the company's strategy social objectives alongside the business ones. In practice, it is possible to identify two ways of achieving it. Companies include social measures into the business strategy or establish corporate foundations. which under their brand fulfill social goals while creating a prosocial image of the founder. Establishing a corporate foundation is connected with additional benefits for the founder and less risk for own business.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran G., Społeczna odpowiedzialność biznesu a filantropia, "III Sektor" 2006. nr 6.
 2. Carroll A .B ., Bucholtz A .K ., Business and Society. Ethics and Stakeholder Management, Thomson Learning, South-Western College, Mason, OH, 2003.
 3. D yle P., Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa 2003.
 4. Foundation Facts & Figures A cross the E U - Associating Private IVeahh for Public Benefit, Europejskie Centrum Fundacji, Bruksela 2005, http://ww w.efc.be/NewsK nowledge/Docum ents/Facts_Figs_publication.pdf.
 5. Fundacje korporacyjne w Polsce - raport z badań - 2008, http://www.forumdarczyncow.pl/docs/raport-fundacje-korporacyjne-w-polsce.pdf.
 6. Gumkowska M., Herbst J., Radecki P., Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badań 2008, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2009.
 7. Horiuchi R., Schuchard R., Shea L., Townsend S., Understanding and Preventing Greenwash: A Business Guide, July 2009, http://www.bsr.org/reports/Understanding_Preventing_Greenwash.pdf.
 8. Marsden T., Sustainable Communities, Emerald Group Publishing, 2008.
 9. Raport z badań: Postawy wobec społecznej odpowiedzialności biznesu, IPSO S, Warszawa 2009, http://old.ipsos.p1//3_2_009a.pdf.
 10. Schiller B., Ethical Corporation Report Business-NGO Partnerships - 2005, www.ethicalcorp.com / londonpartnership/FINAL_REPORT_Jan_10.pdf.
 11. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, DzU z 1991 r. nr 46, poz. 203;tekst pierwotny: DzU z 1984 r. nr 21, poz. 97.
 12. Walter D.S., Lanis R., Corporate Social Responsibility (CSR) disclosure o f advertising agencies, "Journal o f Advertising" 2009, Vol. 38. No. 1.
 13. Witek-Crabb A., Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło przewagi konkurencyjnej, [w:] A. Kaleta, K. Moszkowicz (red.), Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1137, AE, Wrocław 2006.
 14. Zasuwa G., Co oznacza obywatelstwo przedsiębiorstw, [w:] Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 5 (1205), UE, Wrocław 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu