BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sielicka Maria (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, student), Kubat Damian (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, student), Sikora Katarzyna (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, student), Priebe Magdalena (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, student), Porębska Jolanta (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, student)
Tytuł
Czekolady light w ocenie konsumentów
Light Chocolate in the Opinion of Consumers
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2008, nr 7, s. 127-135, rys., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Makro- i mikroekonomiczne problemy gospodarki rynkowej
Słowa kluczowe
Badania porównawcze, Czekolada, Sensoryczny profil produktu, Konsumencka ocena produktu
Comparative examination, Chocolate, Sensory profile of the product, Consumer Product Rating
Uwagi
summ.
Abstrakt
Mając zarówno na uwadze zainteresowanie konsumentów, w trosce o szczupłą sylwetkę, produktami light, jak i jednoczesne malejące zainteresowanie konsumentów czekoladami light i zastrzeżeniami dotyczącymi jakości cech organoleptycznych produktów light, zrealizowano projekt, którego celem było przeprowadzenie porównawczych badań konsumenckich czekolad light w porównaniu do czekolad tradycyjnych. Zakres badań obejmował ocenę jakości organoleptycznej badanych próbek czekolad, ich pożądalności cząstkowych, czyli emocjonalnego stosunku konsumenta do wybranej cechy produktu, np. smak, zapach, jak również pożądalność ogólną, czyli emocjonalny stosunek konsumenta do ocenianego produktu, którego miarą jest stopień, w jakim go lubi lub nie lubi. Dodatkowo dokonano oceny wartości odżywczej oraz obserwacji cen i dostępności czekolad light w wybranych poznańskich sklepach. (fragment tekstu)

The first part of the paper concerns the idea of diet products which became popular as soon as the fashion for slim bodies and healthy diets gained recognition. The samples of light and traditional chocolate were the subject of our research. All analyzed samples were produced by Wawel and Ritter Sport companies. The objective of this study was to estimate organoleptic attributes, desirability, price level, availability in the shops located in Poznań and calory content. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Belitz H.D., Grosch W., Food chemistry, Springer Verlag, Berlin 1999.
  2. Ochmańska E., Raport: lekkość smaku, "Trendy Food" 2006, nr 3.
  3. Polska Norma PN-ISO 4121:1998. Analiza sensoryczna. Metodologia. Ocena produktów żywnościowych przy użyciu metod skalowania.
  4. Polska Norma PN-ISO 5492:1997. Analiza sensoryczna. Terminologia.
  5. Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu